I0001-0023-0001
ปกติ
I0001-0023-0002
กระแสรายวัน
I0001-0023-0003
เงินฝากออมทรัพย์
I0001-0023-0004
พาสปอร์ต
I0001-0023-0005
บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(ไซริวการ์ด)
I0001-0023-0006
ใบอนุญาตขับขี่
I0001-0023-0007
ใบรับรองที่พักอาศัย
I0001-0023-0008
เอกสารรับรองการทำงาน
I0001-0023-0009
หนังสือคู่มือเงินบำนาญ
I0001-0023-0010
บัตรประกันสุขภาพ
I0001-0023-0011
อัพโหลดรูป
I0001-0023-0012
จดหมาย
I0001-0023-0013
ซากาวะ
I0001-0023-0014
ผู้ชาย
I0001-0023-0015
ผู้หญิง
I0001-0023-0016
ผู้บริหารของบริษัท
I0001-0023-0017
ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากร
I0001-0023-0018
เกษียรอายุแล้ว
I0001-0023-0019
นักเรียนนักศึกษา
I0001-0023-0020
พนักงานระดับบริหาร(บริษัท/มหาชน)
I0001-0023-0021
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
I0001-0023-0022
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
I0001-0023-0023
ว่างงาน
I0001-0023-0024
พนักงานทั่วไป(บริษัท/มหาชน)
I0001-0023-0025
พนักงานชั่วคราว/พาร์ทไทม์
I0001-0023-0026
กำลังรอ
I0001-0023-0027
กำลังอยู่ในสถานะแบล็คลิสต์
I0001-0023-0028
ใหม่
I0001-0023-0029
กำลังรอ
I0001-0023-0030
ลงทะเบียนเรียบร้อย
I0001-0023-0031
ปฏิเสธ
I0001-0023-0032
คุโรเนะโกะ
I0001-0023-0033
ใหม่
I0001-0023-0034
กำลังรอ
I0001-0023-0035
ดำเนินการเสร็จสิ้น
I0001-0023-0036
อยู่ในถังขยะ
I0001-0023-0037
ชั่วคราว
I0001-0023-0038
เปิดการใช้งาน
I0001-0023-0039
กำลังรอ
I0001-0023-0040
ปิดการใช้งาน
I0001-0023-0041
สิ้นสุด
I0001-0023-0042
อยู่ระหว่างการรอที่อยู่และอีเมล
I0001-0023-0043
ปิดการใช้งาน
I0001-0023-0044
เปิดใช้งานบัญชี
I0001-0023-0045
เปลี่ยนสถานะของบัญชี
I0001-0023-0046
อัพเดทข้อมูลบัญชี
I0001-0023-0047
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบัญชี
I0001-0023-0048
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านการทำธุรกรรม
I0001-0023-0049
อัพเดทข้อมูลบัญชี
I0001-0023-0050
อัพเดทเอกสารบัญชี
I0001-0023-0051
ใหม่
I0001-0023-0052
กำลังรอดำเนินการ
I0001-0023-0053
ดำเนินการเสร็จสิ้น
I0001-0023-0054
ยกเลิกเรียบร้อย
I0001-0023-0055
การยืนยันข้อมูลส่วนตัว
I0001-0023-0056
การคืนเงิน
I0001-0023-0057
แบล็คลิสต์
I0001-0023-0058
ร้องเรียน
I0001-0023-0059
อัพเดทข้อมูล
I0001-0023-0060
อัพเดทเอกสาร
I0001-0023-0061
การสอบถามลูกค้า
I0001-0023-0062
คำร้อง
I0001-0023-0063
ต่อเนื่อง
I0001-0023-0064
สำเร็จ
I0001-0023-0065
ไม่สำเร็จ
I0001-0023-0066
ที่อยู่ผิด
I0001-0023-0067
ส่งแล้ว
I0001-0023-0068
บุคคลนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้าน
I0001-0023-0069
เสร็จ
I0001-0023-0070
เหตุผลอื่นๆ
I0001-0023-0071
อัพเดทข้อมูลการสมัครแล้ว
I0001-0023-0072
บัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมรูปถ่าย)
I0001-0023-0073
ใบเสร็จชำระเงินค่าสาธารณูปโภค
I0001-0023-0074
ศูนยบริการลูกค้า
I0001-0023-0075
ยินยอม
I0001-0023-0076
งานธุรการ
I0001-0023-0077
การจัดการ
I0001-0023-0078
การบัญชี
I0001-0023-0079
ระบบ
I0001-0023-0080
หยุดพิมพ์
I0001-0023-0081
อื่นๆ
I0001-0023-0082
ถูกบล็อค(เข้าสู่ระบบ)
I0001-0023-0083
ได้รับเรียบร้อย
I0001-0023-0084
แบล็คลิสต์ถาวร
I0001-0023-0085
ตัวแทนรับฝากเงิน
I0001-0023-0086
บัญชีเงินฝาก
I0001-0023-0087
ส่งถึงบ้าน
I0001-0023-0088
กำลังใส่บัตร
I0001-0023-0089
ญาติ
I0001-0023-0090
ค่าครองชีพ
I0001-0023-0091
พระราชพิธี
I0001-0023-0092
การศึกษา
I0001-0023-0093
การโอนสินทรัพย์ส่วนบุคคล
I0001-0023-0094
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
I0001-0023-0095
การบริจาค
I0001-0023-0096
ชำระเงินกู้ยืม
I0001-0023-0097
อื่นๆ(อธิบาย)
I0001-0023-0098
การซื้อสินค้า
I0001-0023-0099
วงเงินที่จำกัดในการฝากเงิน
I0001-0023-0100
วันหมดอายุของการเงินฝาก
I0001-0023-0101
คำร้องขอโอนเงินกำลังอยู่ในสถานะ(แบล็คลิสต์)
I0001-0023-0102
มูลค่าการชำระเงินไม่ตรงกัน
I0001-0023-0103
พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการโอนเงินของพันธมิตร
I0001-0023-0104
หลาน
I0001-0023-0105
ในทางกฎหมาย
I0001-0023-0106
ตนเอง
I0001-0023-0107
ครอบครัวของพนักงาน
I0001-0023-0108
เพื่อน
I0001-0023-0109
ครอบครัวของเพื่อน
I0001-0023-0110
อัตราปกติ
I0001-0023-0111
อัตราพิเศษ
I0001-0023-0112
หมายเลขบัตรสมาชิก
I0001-0023-0113
ไม่มี MTR หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง
I0001-0023-0114
ร้านสะดวกซื้อ
I0001-0023-0115
ง่าย
I0001-0023-0116
มาตรฐาน
I0001-0023-0117
ภายใต้การดำเนินการ
I0001-0023-0118
การเก็บรวมรวม
I0001-0023-0119
การชำระเงิน
I0001-0023-0120
อยู่ระหว่างรอการทำธุรกรรม
I0001-0023-0121
การทำธุรกรรมถือเป็นโมฆะ
I0001-0023-0122
ผู้ส่ง OFAC ตรงกัน
I0001-0023-0123
ผู้รับ OFAC ตรงกัน
I0001-0023-0124
ข้อควรระวัง!!!
I0001-0023-0125
วันที่ไม่ถูกต้อง!
I0001-0023-0126
วันที่เริ่มต้นน้อยกว่าวันที่สิ้นสุด
I0001-0023-0127
ธนาคาร
I0001-0023-0128
สำนักงานไปรษณีย์
I0001-0023-0129
การลงทุนสินทรัพย์
I0001-0023-0130
เงินเดือน/เงินออม
I0001-0023-0131
จำนวนเงินที่โอนน้อยกว่าศูนย์
I0001-0023-0132
จดหมายตีกลับ
I0001-0023-0133
คำร้องขอคืนเงิน
I0001-0023-0134
รายงานอัตราแลกเปลี่ยน
I0001-0023-0135
ใหม่: ลูกค้าสอบถามข้อมูล
I0001-0023-0136
ธนาคารมิซูโฮ
I0001-0023-0137
ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น
I0001-0023-0138
ร้านสะดวกซื้อ
I0001-0023-0139
ธนาคาร UFJ
I0001-0023-0140
คำร้องขอโอนเงิน
I0001-0023-0141
เครดิต
I0001-0023-0142
สะท้อนให้เห็นถึงเงินฝากที่ไม่ทราบ
I0001-0023-0143
เหตุการณ์
I0001-0023-0144
ขอคืนเงิน
I0001-0023-0145
สิ้นสุดการเป็นลูกค้า
I0001-0023-0146
โมบายวอลเลต / อี-วอลเลต
I0001-0023-0147
ฉันไม่ต้องการใช้บริการของคุณอีกต่อไป
I0001-0023-0148
ฉันรู้สึกไม่พอใจกับบริการของคุณ
I0001-0023-0149
ไม่มีเหตุผลใด
I0001-0023-0150
ฉันกำลังใช้บริการอื่นอยู่
I0001-0023-0151
อีเมล
I0001-0023-0152
ข้อความ
I0001-0023-0153
สามี/ภรรยา
I0001-0023-0154
พ่อ/แม่
I0001-0023-0155
น้องชาย/น้องสาว
I0001-0023-0156
กระแสรายวัน
I0001-0023-0157
ออมทรัพย์
I0001-0023-0160
ผ่านทางโทรศัพท์
I0001-0023-0161
NFC
I0001-0023-0162
บัตร Tsuchi (บัตรชั่วคราว)
I0001-0023-0163
บัตร My Number
I0001-0023-0164
ใบรับรองที่พักอาศัย
I0001-0023-0165
Face To Face
I0001-0023-0166
POS
I0001-0023-0173
การลงทุน
I0001-0023-0701
ทนายความ
I0001-0023-0702
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
I0001-0023-0703
พนักงานรับรองเอกสาร
I0001-0023-0704
ผู้ตรวจสอบบัญชี
I0001-0023-0705
ผู้ตรวจสอบบัญชีด้านภาษีอากร
I0001-0023-0706
แพทย์
I0001-0023-0707
ร้านอาหาร
I0001-0023-0708
ร้านค้า
I0001-0023-0709
การเกษตร
I0001-0023-0710
การป่าไม้
I0001-0023-0711
การประมง
I0001-0023-0712
อสังหาริมทรัพย์
I0001-0023-0713
ร้านค้า/คนค้าเพชรพลอย
I0001-0023-0714
การเงิน
I0001-0023-0715
ประกันภัย
I0001-0023-0716
ที่ปรึกษา
I0001-0023-0717
การลงทุน
I0001-0023-0718
อื่นๆ
I0001-0023-0737
LINE
I0001-0023-0738
WhatsApp
I0001-0023-0739
Viber
I0001-0023-0740
WeChat
I0001-0023-0741
Facebook
I0001-0023-0742
Messenger
I0001-0023-0743
อื่นๆ
I0001-0023-0744
QQ
I0001-0023-0745
Zalo
I0001-0023-0747
บัตร My number (บัตรที่มีรูปถ่าย)
I0001-0025-0001
เนปาล
I0001-0025-0002
แคเมรูน
I0001-0025-0003
มองโกเลีย
I0001-0025-0004
ไทย
I0001-0025-0005
ฮ่องกง
I0001-0025-0006
ไนจีเรีย
I0001-0025-0007
อูกันดา
I0001-0025-0008
เคนย่า
I0001-0025-0009
สิงคโปร์
I0001-0025-0010
เวียดนาม
I0001-0025-0011
อินโดนีเซีย
I0001-0025-0012
แอฟริกาใต้
I0001-0025-0013
ฟิลิปปินส์
I0001-0025-0014
มาเลย์เซีย
I0001-0025-0015
ศรีลังกา
I0001-0025-0016
จีน
I0001-0025-0017
อินเดีย
I0001-0025-0018
บังกลาเทศ
I0001-0025-0020
พม่า
I0001-0025-0021
อับฮาเซีย
I0001-0025-0022
อาร์เมเนีย
I0001-0025-0023
อาเซอร์ไบจาน
I0001-0025-0024
เบลารุส
I0001-0025-0025
เอสโตเนีย
I0001-0025-0026
จอร์เจีย
I0001-0025-0027
คีร์กีซสถาน
I0001-0025-0028
คาซัคสถาน
I0001-0025-0029
ลัตเวีย
I0001-0025-0030
มอลโดวา
I0001-0025-0031
รัสเซีย
I0001-0025-0032
เซาท์ออสซีเชีย
I0001-0025-0033
ทาจิกิสถาน
I0001-0025-0034
ยูเครน
I0001-0025-0035
อุซเบกิสถาน
I0001-0025-0036
ปากีสถาน
I0001-0025-0037
กานา
I0001-0025-0038
ศรีลังกา(USD)
I0001-0025-0039
บราซิล
I0001-0025-0040
สหรัฐอเมริกา
I0001-0025-0041
ญี่ปุ่น
I0001-0025-0042
โบลิเวีย
I0001-0025-0043
โคลัมเบีย
I0001-0025-0044
แทนซาเนีย
I0001-0025-0045
เปรู
I0001-0025-0046
เปรู (ดอลลาร์ สหรัฐ)
I0001-0025-0047
โบลิเวีย (ดอลลาร์ สหรัฐ)
I0001-0025-0048
เวียดนาม (ดอลลาร์ สหรัฐ)
I0001-0025-0049
เซเนกัล
I0001-0025-0050
บูร์กินา ฟาโซ
I0001-0025-0051
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
I0001-0025-0052
ไอวอรี่โคส
I0001-0025-0053
ชิลี
I0001-0025-0054
สาธารณรัฐโดมินิกัน
I0001-0025-0055
สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
I0001-0025-0056
กินี
I0001-0025-0057
กัมพูชา
I0001-0025-0058
มาดากัสการ์
I0001-0025-0059
มาลี
I0001-0025-0060
มาลาวี
I0001-0025-0061
โมซัมบิก
I0001-0025-0062
ปารากวัย
I0001-0025-0063
โรมาเนีย
I0001-0025-0064
สาธารณรัฐโตโก
I0001-0025-0065
ตุรกี
I0001-0025-0066
แซมเบีย
I0001-0025-0067
สาธารณรัฐโดมินิกัน(USD)
I0001-0025-0068
ชิลี (USD)
I0001-0025-0069
กัมพูชา (USD)
I0001-0025-0070
ลาว
I0001-0025-0071
ลาว (USD)
I0001-0025-0072
โมซัมบิก(USD)
I0001-0025-0073
ปารากวัย (USD)
I0001-0025-0074
โรมาเนีย (USD)
I0001-0025-0075
โรมาเนีย (EUR)
I0001-0025-0076
ตุรกี (USD)
I0001-0025-0077
ตุรกี (EUR)
I0001-0025-0078
เม็กซิโก
I0001-0025-0079
เม็กซิโก (USD)
I0001-0025-0080
แซมเบีย (USD)
I0001-0025-0081
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (USD)
I0001-0025-0082
ออสเตรเลีย
I0001-0025-0083
แคนาดา
I0001-0025-0084
ฝรั่งเศส
I0001-0025-0085
ฝรั่งเศส (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0086
นิวซีแลนด์
I0001-0025-0087
นิวซีแลนด์ (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0088
อังกฤษ
I0001-0025-0089
อังกฤษ (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0090
ไนจีเรีย (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0091
อาร์เจนติน่า
I0001-0025-0092
อาร์เจนติน่า (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0093
เบนิน
I0001-0025-0094
อียิปต์
I0001-0025-0095
อียิปต์ (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0096
อียิปต์ (ยูโร)
I0001-0025-0097
กาบอง
I0001-0025-0098
โมรอคโค
I0001-0025-0099
ตูนีเซีย
I0001-0025-0100
อุรุกวัย
I0001-0025-0101
อุรุกวัย (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0102
ยูเครน (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0103
ยูเครน (ยูโร)
I0001-0025-0104
รัสเซีย (RUB)
I0001-0025-0105
รัสเซีย (EUR)
I0001-0025-0106
รัสเซีย (USD)
I0001-0025-0107
อาเซอร์ไบจาน (EUR)
I0001-0025-0108
อาเซอร์ไบจาน (USD)
I0001-0025-0109
คาซัคสถาน (EUR)
I0001-0025-0110
คาซัคสถาน (USD)
I0001-0025-0111
คีร์กีซสถาน (RUB)
I0001-0025-0112
คีร์กีซสถาน (EUR)
I0001-0025-0113
คีร์กีซสถาน (USD)
I0001-0025-0114
จอร์เจีย (EUR)
I0001-0025-0115
จอร์เจีย (USD)
I0001-0025-0116
อุซเบกิสถาน (EUR)
I0001-0025-0117
อุซเบกิสถาน (USD)
I0001-0025-0118
มอลโดวา (EUR)
I0001-0025-0119
มอลโดวา (USD)
I0001-0025-0120
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
I0001-0025-0121
อิสราเอล (EUR)
I0001-0025-0122
อิสราเอล (USD)
I0001-0025-0123
มองโกเลีย (EUR)
I0001-0025-0124
มองโกเลีย (USD)
I0001-0025-0125
โปรตุเกส
I0001-0025-0126
สเปน
I0001-0025-0127
เยอรมันนี
I0001-0025-0128
อิตาลี
I0001-0025-0129
ออสเตรีย
I0001-0025-0130
เนเธอร์แลนด์
I0001-0025-0131
กรีซ
I0001-0025-0132
จีน (Union Pay)
I0001-0025-0133
เบลารุส (USD)
I0001-0025-0134
เบลารุส (EUR)
I0001-0025-0135
บังกลาเทศ (bKash)
I0001-0025-0136
อังกฤษยูโร (EUR)
I0001-0025-0137
แกมเบีย
I0001-0025-0138
จอร์แดน
I0001-0025-0139
จอร์แดน (ดอลลาร์สหรัฐ)
I0001-0025-0140
ฟิจิ
I0001-0025-0141
คอสตาริกา
I0001-0025-0142
คอสตาริกา (USD)
I0001-0025-0143
ลิทัวเนีย (EUR)
I0001-0025-0144
ปานามา (USD)
I0001-0025-0145
เอกวาดอร์ (USD)
I0001-0025-0146
ปานามา
I0001-0025-0147
ทาจิกิสถาน (USD)
I0001-0025-0148
ไลบีเรีย (USD)
I0001-0025-0149
ฮอนดูรัส
I0001-0025-0150
เซียร์ราลีโอน
I0001-0025-0151
แอลจีเรีย
I0001-0025-0152
ไซปรัส
I0001-0025-0153
เลบานอน
I0001-0025-0154
กินีบิสเซา
I0001-0025-0155
ซาอุดิอาราเบีย
I0001-0025-0156
อาร์เมเนีย (USD)
I0001-0025-0157
โปแลนด์
I0001-0025-0158
เอลซัลวาดอร์ (USD)
I0001-0025-0159
อาร์เมเนีย (EUR)
I0001-0025-0160
เวียดนาม บริการส่งถึงบ้าน (VND)
I0001-0025-0161
กัวเตมาลา
I0001-0025-0162
อัฟกานิสถาน
I0001-0025-0163
แอลเบเนีย
I0001-0025-0164
อเมริกันซามัว
I0001-0025-0165
อันดอร์รา
I0001-0025-0166
แองโกลา
I0001-0025-0167
แองกวิลลา
I0001-0025-0168
แอนติกาและบาร์บูดา
I0001-0025-0169
อารูบา
I0001-0025-0170
เกาะอัสเซนชัน
I0001-0025-0171
รัฐบาฮามาส
I0001-0025-0172
บาห์เรน
I0001-0025-0173
บาร์เบโดส
I0001-0025-0174
เบลเยียม
I0001-0025-0175
เบลีซ
I0001-0025-0176
เบอร์มิวดา
I0001-0025-0177
ภูฏาน
I0001-0025-0178
บอสเนียและเฮอร์เซโก
I0001-0025-0179
บอตสวานา
I0001-0025-0180
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
I0001-0025-0181
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
I0001-0025-0182
บรูไน
I0001-0025-0183
บัลแกเรีย
I0001-0025-0184
บุรุนดี
I0001-0025-0185
เคปเวิร์ด
I0001-0025-0186
แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
I0001-0025-0187
หมู่เกาะเคย์แมน
I0001-0025-0188
สาธารณรัฐอัฟริกากลาง
I0001-0025-0189
ชาด
I0001-0025-0190
เกาะคริสต์มาส
I0001-0025-0191
หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
I0001-0025-0192
คอโมโรส
I0001-0025-0193
สาธารณรัฐคองโก
I0001-0025-0194
หมู่เกาะคุก
I0001-0025-0195
โครเอเชีย
I0001-0025-0196
คิวบา
I0001-0025-0197
คูราเซา
I0001-0025-0198
สาธารณรัฐเช็ก
I0001-0025-0199
เดนมาร์ก
I0001-0025-0200
จิบูตี
I0001-0025-0201
โดมินิกา
I0001-0025-0202
เอกวาดอร์
I0001-0025-0203
เอลซัลวาดอร์
I0001-0025-0204
อิเควทอเรียลกินี
I0001-0025-0205
เอริเทรี
I0001-0025-0206
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
I0001-0025-0207
หมู่เกาะแฟโร
I0001-0025-0208
ฟินแลนด์
I0001-0025-0209
เฟรนช์เกีย
I0001-0025-0210
เฟรนช์โปลินีเซีย
I0001-0025-0211
ยิบรอลตา
I0001-0025-0212
กรีนแลนด์
I0001-0025-0213
เกรเนดา
I0001-0025-0214
กัวเดอลุป
I0001-0025-0215
กวม
I0001-0025-0216
เกิร์นซีย์
I0001-0025-0217
กายอานา
I0001-0025-0218
เฮติ
I0001-0025-0219
ฮังการี
I0001-0025-0220
ไอซ์แลนด์
I0001-0025-0221
อิหร่าน
I0001-0025-0222
อิรัก
I0001-0025-0223
ไอร์แลนด์
I0001-0025-0224
ไอล์ออฟแมน
I0001-0025-0225
อิสราเอล
I0001-0025-0226
เกาะจาเมกา
I0001-0025-0227
นิวเจอร์ซีย์
I0001-0025-0228
คิริบาส
I0001-0025-0229
โคโซโว
I0001-0025-0230
คูเวต
I0001-0025-0231
เลโซโท
I0001-0025-0232
ไลบีเรีย
I0001-0025-0233
ลิบยา
I0001-0025-0234
ลิกเตนสไตน์
I0001-0025-0235
ลิทัวเนีย
I0001-0025-0236
ลักเซมเบิร์ก
I0001-0025-0237
มาเก๊า
I0001-0025-0238
สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ
I0001-0025-0239
มัลดีฟส์
I0001-0025-0240
มอลตา
I0001-0025-0241
หมู่เกาะมาร์แชลล์
I0001-0025-0242
มาร์ตินีก
I0001-0025-0243
มอริเตเนีย
I0001-0025-0244
มอริเชียส
I0001-0025-0245
มายอต
I0001-0025-0246
ไมโครนีเซีย
I0001-0025-0247
โมนาโก
I0001-0025-0248
มอนเตเนโก
I0001-0025-0249
มอนต์เซอร์รัต
I0001-0025-0250
นามิเบีย
I0001-0025-0251
นาอูรู
I0001-0025-0252
นิวแคลิโดเนีย
I0001-0025-0253
นิการากัว
I0001-0025-0254
ไนเธอร์
I0001-0025-0255
นีอูเอ
I0001-0025-0256
เกาะนอร์โฟล์ค
I0001-0025-0257
เกาหลีเหนือ
I0001-0025-0258
หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ
I0001-0025-0259
นอร์เวย์
I0001-0025-0260
โอมาน
I0001-0025-0261
ปาเลา
I0001-0025-0262
ปาเลสไตน์
I0001-0025-0263
ปาปัวนิวกินี
I0001-0025-0264
เปอร์โตริโก้
I0001-0025-0265
กาตาร์
I0001-0025-0266
เรอูนียง
I0001-0025-0267
รวันดา
I0001-0025-0268
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
I0001-0025-0269
เซนต์เฮเลน่า
I0001-0025-0270
เซนต์คิตส์และเนวิส
I0001-0025-0271
เซนต์ลูเซีย
I0001-0025-0272
เซนต์มาร์ติน
I0001-0025-0273
แซงปีแยร์และมีเกอลง
I0001-0025-0274
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
I0001-0025-0275
ซามัว
I0001-0025-0276
ซานมารีโน
I0001-0025-0277
เซาตูเมและปรินซีปี
I0001-0025-0278
เซอร์เบีย
I0001-0025-0279
เซเชลส์
I0001-0025-0280
เซนต์มาร์ติน
I0001-0025-0281
สโลวะเกีย
I0001-0025-0282
สโลวีเนีย
I0001-0025-0283
หมู่เกาะโซโลมอน
I0001-0025-0284
โซมาเลีย
I0001-0025-0285
เกาหลีใต้
I0001-0025-0286
ซูดานใต้
I0001-0025-0287
ซูดาน
I0001-0025-0288
ซูรินาเม
I0001-0025-0289
สฟาลบาร์และยานไมเอน
I0001-0025-0290
เอสวาตีนี
I0001-0025-0291
สวีเดน
I0001-0025-0292
สวิสเซอร์แลนด์
I0001-0025-0293
ซีเรีย
I0001-0025-0294
ไต้หวัน
I0001-0025-0295
ติมอร์เลสเต
I0001-0025-0296
โตเกเลา
I0001-0025-0297
ตองงา
I0001-0025-0298
ตรินิแดดและโตเบโก
I0001-0025-0299
เติร์กเมนิสถาน
I0001-0025-0300
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส
I0001-0025-0301
ตูวาลู
I0001-0025-0302
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
I0001-0025-0303
วานูอาตู
I0001-0025-0304
เมืองวาติกัน
I0001-0025-0305
เวเนซุเอลา
I0001-0025-0306
วาลิสและฟูตูนา
I0001-0025-0307
เวสเทิร์นสะฮารา
I0001-0025-0308
เยเมน
I0001-0025-0309
ซิมบับเว
I0001-0025-0310
หมู่เกาะโอลันด์
I0001-0025-0311
รวันดา
I0001-0041-0001
ถัดไป
I0001-0041-0002
(ถ้ามี)
I0001-0041-0003
ย้อนกลับ
I0001-0041-0004
ขออภัย ! หมดเวลาในการเชื่อมต่อ
I0001-0041-0005
ขออภัย ! คุณไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ในขณะนี้
กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
I0001-0041-0006
ตกลง
I0001-0041-0007
จำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินสำหรับประเทศปลายทางและวิธีการส่งที่คุณได้เลือกคือ
[1] หรือ [2].
I0001-0041-0008
ขณะนี้ คุณมีคำร้องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณาทำรายการฝากเงินให้เสร็จเรียบร้อย,หรือยกเลิกก่อนที่จะทำรายการใหม่
I0001-0041-0009
คุณได้ทำการโอนเงินเกินจำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุญาตแล้ว
I0001-0041-0010
บัญชีของคุณถูกระงับการใช้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
I0001-0041-0011
ออกจากระบบ
I0001-0041-0012
บรัสเทลรีมิท(Brastel Remit) - บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
I0001-0041-0013
บรัสเทลรีมิท(Brastel Remit) เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโอนเงินจากประเทศญีปุ่่นไปต่างประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและคุณสามารถโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
I0001-0041-0014
บรัสเทลรีมิทดำเนินการปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์บรัสเทลรีมิทประจำวันและประจำสัปดาห์ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้:
- ทุกตอนเช้าตั้งแต่เวลา 04:00 น.ถึง 04:20 น.
- ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 21:00 น. จนถึงวันพุธเวลา 06:00 น.
ในช่วงเวลาดังกล่าวที่กำลังปรับปรุงระบบอยู่นั้นจะไม่สามารถเข้าระบบหน้าเว็บไซต์ได้
I0001-0041-0015
(ยังไม่เปิดบริการ)
I0001-0041-0016
กรณีที่เลือกบริการโอนเงินของเมโทรริมิท คุณสามารถโอนเงินได้ตามศูนย์ให้บริการต่อไปนี้ โปรดทราบว่า การจำกัดจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ให้บริการนั้นๆ
I0001-0041-0017
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Philippines CASH PICK UP GENERAL
I0001-0041-0018
Philippines CASH PICK UP GENERAL service เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามจุดต่างๆที่ให้บริการในฟิลิปปินส์:

(ตัวแทนจำหน่ายอัพเดตวันที่ 2017/02/28)

 1. M Lhuillier (PHP50,000)
 2. Cebuana Lhuillier (PHP30,000)
 3. Palawan Pawnshop (PHP50,000)
 4. Cash Pickup LBC Express (PHP50,000)
I0001-0041-0019
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ria Financial Services Nigeria
I0001-0041-0020
Ria Financial Services Nigeria เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ที่จุดให้บริการต่างๆ:
 1. Access Bank Plc
 2. Fidelity Bank Plc
 3. Ecobank Nigeria
 4. Skye Bank Plc
 5. First Bank Of Nigeria Plc
I0001-0041-0021
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ria Financial Services Cameroon
I0001-0041-0022
Ria Financial Services Cameroon เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ที่จุดให้บริการต่างๆ:
 1. Banque Atlantique Cameroun
 2. ECPC Credit Populaire
 3. Exchange House SARL
 4. First Trust Savings And Loans
I0001-0041-0023
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ria Financial Services Ghana
I0001-0041-0024
Ria Financial Services Ghana เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ที่จุดให้บริการต่างๆ:
 1. Access Bank Ghana Ltd
 2. Agricultural Development Bank
 3. Banque Sahelo-Saharienne Pour L Investissement Et Le Commerce
 4. Cal Bank Limited
 5. Capital Bank Limited
 6. Ecobank Ghana
 7. Energy Bank Ghana LTD
 8. Express Funds International Ltd
 9. Fbn Bank (Ghana) Limited
 10. Fidelity Bank (Ghana) Limited
 11. First Atlantic Bank
 12. First National Savings Loans
 13. GN Bank Company Limited
 14. Guaranty Trust Bank (Ghana) Ltd
 15. HFC Bank (Ghana) Limited
 16. Unibank Limited Ghana
 17. United Bank For Africa Ghana Limited
 18. Universal Merchant Bank
 19. UT Bank Ltd
 20. Zenith Bank Ghana Limited
I0001-0041-0025
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ria Financial Services Tanzania
I0001-0041-0026
Ria Financial Services Tanzania เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ที่จุดให้บริการต่างๆ:
 1. CRDB Bank PLC
 2. ICB Tanzania
I0001-0041-0027
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ria Financial Services Uganda
I0001-0041-0028
Ria Financial Services Uganda เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ที่จุดให้บริการต่างๆ:
 1. Cairo International Bank
 2. Pay Uganda Limited
I0001-0041-0029
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ria Financial Services Senegal
I0001-0041-0030
Ria Financial Services Senegal เป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ที่จุดให้บริการต่างๆ:
 1. Banque Atlantique Senegal
 2. Banque De L Habitat Du Senegal
 3. Banque Des Institutions Mutualistes De L Afrique De L Ouest
 4. Banque Islamique Du Senegal - ACEP
 5. Banque Nationale Pour le Developpement Economique du Senegal
 6. Banque Sahelo-Saharienne Pour L Investissement Et Le Commerce
 7. Caisse National Credit Agricole
 8. Ecobank Senegal Agents
 9. Ecobank Senegal
 10. ICB Senegal
 11. La Poste Du Senegal
 12. United Bank For Africa
I0001-0041-0031
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ China Union Pay service
I0001-0041-0032
China Union Pay service เป็นบริการที่อนุญาตให้ส่งเงินไปยังบัตรอื่นๆของ China Union Pay card ได้
ผู้รับเงินจะต้องมีบัตรยืนยันสัญชาติจีน
จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถโอนไปยัง China Union Pay คือ 50 หยวน
หากทำรายการโอนเงินจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด รายการโอนเงินจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
นอกจากนี้สำหรับ China Union Pay จำกัดจำนวนเงินที่สามารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 เยน
ชื่อผู้รับเงินจะต้องมีทั้งชื่อและนามสกุล
I0001-0041-0033
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Togo.
I0001-0041-0034
Ria Financial Services Togo ช่ช่วยให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Banque Atlantique Togo
 2. Banque Populaire Pour L Epargne Et Le Credit
 3. Banque Sahelo-Saharienne Pour L Investissement Et Le Commerce
 4. Banque Togolaise Pour Le Commerce Et LIndustrie
 5. La Poste Du Togo
 6. Omega Services
 7. Orabank Togo
I0001-0041-0035
Click here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Mali.
I0001-0041-0036
Ria Financial Services Mali ช่วยให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Banque Atlantique Du Mali
 2. Banque Sahelo-Saharienne Pour L Investissement Et Le Commerce
 3. Coris Bank International
 4. Ecobank Mali
 5. Orabank Mali
I0001-0041-0037
Click here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Kenya.
I0001-0041-0038
Ria Financial Services Kenya ช่วยให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. African Banking Corporation Limited
 2. FSI Capital Ltd
 3. Kenya Commercial Bank
 4. Kenya Post Office Savings Bank
I0001-0041-0039
Click hereสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Ivory Coast.
I0001-0041-0040
Ria Financial Services Ivory Coast ช่วยให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Banque Atlantique Cote d Ivoire
 2. Banque De L Habitat De Cote D Ivoire
 3. Banque Nationale D Investissement
 4. Banque Sahelo-Saharienne Pour L Investissement Et Le Commerce
 5. Caisse D Epargne
 6. Coris Bank International
 7. NSIA Banque-Cote d Ivoire
 8. World Money Transactions
 9. Orabank Cote D'Ivoire
I0001-0041-0041
Click here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Ethiopia.
I0001-0041-0042
Ria Financial Services Ethiopia ช่วยให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Abay Bank SC
 2. Addis International Bank
 3. Atlantic International Bank
 4. Awash International Bank S C
 5. Bank Of Abyssinia
 6. Berhan International Bank
 7. Cooperative Bank of Oromia
 8. Debub Global Bank Sc
 9. Enat Bank S C
 10. Nib International Bank S C
 11. Oromia International Bank SC
 12. United Bank of Ethiopia
 13. Wegagen Bank Sc
I0001-0041-0043
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Burkina Faso.
I0001-0041-0044
Ria Financial Services Burkina Faso ช่วยให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Banque Atlantique Burkina Faso
 2. Banque Sahelo-Saharienne Pour L Investissement Et Le Commerce
 3. BCD-B Telecash
 4. Coris Bank International
 5. Orabank Burkina Faso
 6. Societe Nationale Des Postes(SONAPOST)
I0001-0041-0045
Click here ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินโอนขั้นต่ำสำหรับรับเงินลาวเป็นดอลลาร์สหรัฐ
I0001-0041-0046
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำสำหรับรับเงินสดลาวให้เป็น 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ
หมายเหตุ การทำธุรกรรมอาจจะถูกปฎิเสธ หากจำนวนเงินโอนไม่ถึงจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต
I0001-0041-0047
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Congo Democratic Republic (USD).
I0001-0041-0048
Ria Financial Services Congo Democratic Republic (USD) มีบริการที่ทำให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามร้านที่บริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Malu Transfert
 2. Sofibanque Sarl
I0001-0041-0049
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Benin.
I0001-0041-0050
Ria Financial Services Benin ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับเงิน สามารถไปรับเงินสดที่มีการโอนเงินมาตามศูนย์การค้าเอาท์เล็ทต่างๆดังต่อไปนี้:
 1. Banque Atlantique Benin
 2. Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. La Poste Du Benin S A
 4. Orabank Benin
 5. Stallion Securities Exchange
I0001-0041-0051
Ria Financial Services Benin ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับเงิน สามารถไปรับเงินสดที่มีการโอนเงินมาตามศูนย์การค้าเอาท์เล็ทต่างๆดังต่อไปนี้:
 1. Privatbank
 2. Ukrgasbank JSB
 3. Ukrainian Financial Group
 4. Credit Dnepr Bank PJSC
 5. Kredobank Ojsc
 6. Universal Bank
 7. VS Bank PJSC
 8. Oschadbank
I0001-0041-0052
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Ukraine.
I0001-0041-0053
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Georgia
I0001-0041-0054
Ria Financial Services Georgia มีบริการที่ทำให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามห้างร้าน หรือจุดบริการที่มีบริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้::
 1. Bank of Georgia (Sakartvelos Banki Bank Gruzii)
 2. JSC Capital Bank
 3. Jsc Mfo Alpha Express
 4. JSC TBC Bank
 5. Kor Standard Bank JSC
 6. Liberty Bank JSC (People's Bank of Georgia)
 7. MFO Rico Express
 8. MFO Rival Credit
I0001-0041-0055
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Israel
I0001-0041-0056
Ria Financial Services Israel มีบริการที่ทำให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามห้างร้านหรือจุดบริการที่มีบริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Albercom LTD
 2. Money Change International Ltd
 3. STB Union
I0001-0041-0057
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Moldova
I0001-0041-0058
Ria Financial Services Moldova มีบริการที่ทำให้ผู้รับสามารถรับเงินโอนได้ตามห้างร้านหรือจุดบริการที่มีบริการรับเงินสดตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 1. Comertbank J S C
 2. Energbank JSC
 3. EuroCreditBank
 4. FinComBank S A
 5. Moldindconbank SA
 6. Victoriabank
I0001-0041-0059
OCB เปิดบริการให้คุณสามารถไปรับเงินได้ทุกธนาคารในเวียดนาม คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
I0001-0041-0060
Vietnam OCB เปิดบริการให้คุณสามารถไปรับเงินได้ทุกธนาคารในเวียดนาม
โดยผู้รับเงินจะได้รับการโทรยืนยันจากพนักงานของ OCB ทุกครั้ง กรุณาลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้รับเงินด้วย
I0001-0041-0061
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ CG Money
I0001-0041-0062
CG Money สามารถให้คุณไปรับเงินที่จุดบริการรับเงินตามสถานที่ต่างได้ดังต่อไปนี้:
1) CITIZENS BANK INTERNATIONAL LTD
2) CIVIC DEVELOPMENT BANK LTD
3) EVEREST BANK LTD
4) EXCEL DEVELOPMENT BANK
5) GORKHA DEVELOPMENT BANK
6) MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD
7) MITERI DEVELOPMENT BANK
8) NABIL BANK LTD
9) NEPAL INVESTMENT BANK LTD
10) NIC ASIA BANK LTD
11) PATHIVARA BIKASH BANK
12) RASTRIYA BANIJYA BANK LTD
13) SANIMA BANK LTD
14) SHINE RESUNGA DEVELPOMENT BANK
15) SUNRISE BANK LTD
I0001-0041-0063
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ China Bank Transfer
I0001-0041-0064
จำนวนเงินต่ำสุดที่สามารถทำการโอนไปยัง China Bank Transfer คือ 5,000 หยวน
หากทำการโอนเงินด้วยจำนวนเงินที่ต่ำกว่าที่กำหนด การโอนจะถูกยกเลิกทันที
I0001-0041-0065
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Bangladesh bKash
I0001-0041-0066
ข้อมูลเกี่ยวกับบังคลาเทศ bKash:
หมายเหตุ 1: เนื่องจากเป็นกฎของบริษัทคู่ค้า ไม่มีการดำเนินการทุกวันศุกร์และวันเสาร์
หากได้รับการทำธุรกรรมก่อนเวลา 14.00 น. (เวลาบังคลาเทศ) จะดำเนินการภายในวันเดียวกัน
หากได้รับการทำธุรกรรมหลังเวลา 14:00 น. (เวลาบังคลาเทศ) จะดำเนินการในวันทำการถัดไป
หมายเหตุ 2 :
・จำนวนเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่อครั้ง ไม่เกิน BDT 25,000
・จำนวนเงินขั่นต่ำในการทำธุรกรรมต่อครั้ง ตั้งแต่ BDT 50 ขึ้นไป
・ลูกค้า bKash สามารถเก็บเงินในบัญชี bKash ของเขาได้สูงสุด BDT 150,000 ในเวลาใดก็ได้ ตัวอย่างหากผู้ใช้บริการมีเงินในบัญชี bKash ของเขา จำนวน BDT50,000 สามารถส่งยอดเงินสูงสุด BDT 100,000 ไปยังบัญชี bKash
I0001-0041-0067
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่งด้วยมูโทธไฟแนนซ์
I0001-0041-0068
ถ้ายอดเงินโอนเกิน 50,000 รูปีอินเดีย ผู้รับเงินจะได้รับเป็นเช็คแทนเงินสด
I0001-0041-0069
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pakistan Jazzcash (Mobicash)
I0001-0041-0070
Jazzcash (Mobicash) m-wallet ผู้ใช้งานสามารถเลือก "รับเงินสด" พวกเขาสามารถเก็บเงินสำรองกับตัวแทน Mobicash (สูงสุดถึง PKR 300,000 ต่อธุรกรรม)

วันเวลาเปิดทำการสำหรับสถานที่รับเงินสดแต่ละสถานที่จะแตกต่างกัน เปิดทำการตามเวลาปกติ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-05:00 น. (เวลาของประเทศปากีสถาน)ซึ่งใช้ทั่วไป
I0001-0041-0071
กดที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรียไฟแนนเชียล ประเทศแกมเบีย
I0001-0041-0072
บริการของเรียไฟแนนเชียล ประเทศแกมเบีย เป็นบริการโอนเงินที่ลูกค้าปลายทางสามารถรับเงินสดได้ตามจุดบริการต่างๆดังนี้
1.ธนาคารอาหรับแกมเบียอิสลาม
2.บริการเบย์บาไฟแนนเชียล
3.อีโคแบงค์แกมเบีย
4.เอ็ฟบีเอ็นแบงค์แกมเบีย
5.ธนาคารเฟิร์สอินเตอร์เนชั่นแนลแกมเบีย
6.บริการการลงทุนระหว่างประเทศแกมเบีย
7.ธนาคารคีย์สโตน
8.บริการรีไลแอนซ์ไฟแนนเชียล
9.ธนาคารสกายแกมเบีย
10.ธนาคารซีณิธแกมเบีย
I0001-0041-0073
กดที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรียไฟแนนเชียล ประเทศจอร์แดน
I0001-0041-0074
บริการของเรียไฟแนนเชียล ประเทศจอร์แดน เป็นบริการโอนเงินที่ลูกค้าปลายทางสามารถรับเงินสดได้ตามจุดบริการต่างๆดังนี้:
1. ซาอุดีอาระเบียเอ็กเชนจ์ เอสต์
I0001-0041-0075
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรียไฟแนนเชียลทาจิกิสถาน (USD)
I0001-0041-0076
บริการของเรียไฟแนนเชียล ประเทศทาจิกิสถาน (USD) ผู้รับเงินสามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
 1. CJSC Spitamen Bank
 2. NKO AO Leader
 3. Sohibcorbank OJSC
I0001-0041-0077
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรียไฟแนนเชียลมาดากัสการ์
I0001-0041-0078
บริการของเรียไฟแนนเชียลมาดากัสการ์ ผู้รับเงินสามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
 1. Banque Des Mascareignes
 2. SIPEM Banque
I0001-0041-0079
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Diamond
I0001-0041-0080
Blue Diamond ผู้รับเงินสามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้::

Golomt Bank
State Bank LLC
Khan Bank LLC
Trade and Development bank
I0001-0041-0081
JME Remit – ศูนย์บริการรับฝากสัมภาระสำหรับ 75 เมือง พร้อมกับสถานที่ตั้งของตัวแทนมากว่า 2100 แห่ง
I0001-0041-0082
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JME Remit
I0001-0041-0083
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Himalayan Bank Ltd
I0001-0041-0084
สาขา Himalayan Bank Ltd หรือ Himal Remit Pickup Agent และสถานที่ตั้งของตัวแทนมากว่า 7100 แห่ง
I0001-0041-0085
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STATE BANK OF INDIA
I0001-0041-0086
STATE BANK OF INDIA ได้รวมธนาคารดังต่อไปนี้:
STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR
STATE BANK OF MYSORE
STATE BANK OF PATIALA
STATE BANK OF TRAVANCORE
STATE BANK OF HYDERABAD

กรุณาตรวจสอบธนาคารของคุณเพื่อค้นหารหัสสาขาและชื่อสาขาใหม่
I0001-0041-0087
ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าไปที่บ้าน
I0001-0041-0088
* เขตพื้นที่นอกเขตบริการจัดส่งที่บ้าน:
Cao Bang, BacKan, Dien Bien, Ha Giang, Lai Chau, Lang Son, Lao Cai, Tuyen Quang, Son La, Yen Bai, เกาะและบางพื้นที่ที่ห่างไกลอื่นๆ

เหตุขัดข้องเกี่ยวกับการส่งเงินจะต้องถูกส่งไปยังบรัสเทลทางโทรศัพท์หรืออีเมลภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ดำเนินการโอน
I0001-0041-0089
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services ของประเทศพม่า
I0001-0041-0090
Ria Financial Services ของประเทศพม่า

Ria Financial Services ของประเทศพม่า ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถไปรับเงินสดได้ที่ใดตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1.Asia Green Development Bank
2.Ayeyarwady Bank
3.Co-Operative Bank Ltd (C B)
4.Myanma Economic Bank
5.Myanmar Citizen Bank Ltd
I0001-0041-0091
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services ของประเทศไลบีเรีย
I0001-0041-0092
Ria Financial Services ของประเทศไลบีเรีย

Ria Financial Services ของประเทศไลบีเรีย ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถไปรับเงินสดได้ที่ใดตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1.Access Bank Liberia
2.Ecobank Liberia
3. International Bank Liberia
4.Ria Open Payment Network
I0001-0041-0093
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services ของเซียร์ราลีโอน
I0001-0041-0094
Ria Financial Services ของเซียร์ราลีโอน

Ria Financial Services ของเซียร์ราลีโอน ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถไปรับเงินสดได้ที่ใดตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1.Afro International Limited
2.FBNBank (Sierra Leone) Ltd
3.Jalloh Enterprise Ltd
4.Ria Open Payment Network
5.Wickburn Foreign Exchange
I0001-0041-0095
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services ของแอลจีเรีย.
I0001-0041-0096
Ria Financial Services ของแอลจีเรีย

Ria Financial Services ของเซียร์ราลีโอน ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถไปรับเงินสดได้ที่ใดตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1. Xpress Money Services Limited
I0001-0041-0099
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการของ RIA Financial Services United States
I0001-0041-0100
บริการของ RIA Financial Service United States ผู้รับเงินปลายทางสามารถรับเงินโอนได้ที่ร้านค้าของ Wal-Mart Stores Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกา
I0001-0041-0101
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services ของประเทศไทย คลิกที่นี่
I0001-0041-0102
Ria Financial Services ของประเทศไทย

Ria Financial Services ของประเทศไทย ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ :
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเกียรตินาคิน
3. Ria Open Payment Network
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
I0001-0041-0103
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการของ UAE Cash Pick Up Open Payment
I0001-0041-0104
UAE Cash Pick Up Open Payment

UAE Cash Pick UP ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถไปรับเงินสดได้ที่ใดตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1. Al Ghurair International Exchange
2. Al Fuad Exchange
3. Al Ghurair Exchange L.L.C.
4. Al Mona Exchange Co.
5. Al Rostamani International Exchange
6. Alukkas Exchange
7. Habib Exchange Co. LLC
8. Malik Exchange
I0001-0041-0105
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ Ria Financial Services Armenia (USD).
I0001-0041-0106
Ria Financial Services Armenia (USD)

Ria Financial Services Armenia (USD) ผู้รับเงินปลายทางสามารถติดต่อรับเป็นเงินสดได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1. ACBA - Credit Agricole Bank Cjsc
2. Anelik Bank CJSC
3. Araratbank Ojsc
4. Ardshinbank
5. Armbusinessbank Cjsc
6. Armeconombank OSJC
7. Evocabank CJSC
8. HayPost CJSC
9. MoneyTun LLC
10. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0107
คลิกที่ี่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Ria Financial Services Armenia (EUR).
I0001-0041-0108
Ria Financial Services Armenia (EUR)

Ria Financial Services Armenia (EUR) ผู้รับเงินปลายทางสามารถติดต่อรับเป็นเงินสดได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
1. ACBA - Credit Agricole Bank Cjsc
2. Anelik Bank CJSC
3. Araratbank Ojsc
4. Ardshinbank
5. Armbusinessbank Cjsc
6. Armeconombank OSJC
7. Evocabank CJSC
8. HayPost CJSC
9. MoneyTun LLC
10. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0111
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวับการโอนเงินไปธนาคารเก่าหลีใต้
I0001-0041-0112
หมายเหตุสำคัญ : ผู้รับเงินจะได้รับลิงค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้รับเงินก่อนที่จะรับเงิน สำหรับการโอนเงินครั้งแรกเท่านั้น

จำนวนเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่อครั้งไม่เกิน 3,000,000.00 วอน
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำในการทำธุรกรรมต่อครั้ง 30,000.00 วอน
จำนวนเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่อปี ไม่เกิน 30,000.00 ดอลลาร์ เทียบเท่ากับยอดเงินวอน
หมายเหตุ: ทางเราจะขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการทำธูรกรรมเกิน 1,000,000.00 วอนต่อวัน
I0001-0041-0113
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินสดที่ปากีสถาน
I0001-0041-0114
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม: PKR 3,500 [แล้วแต่จำนวนใดจะเทียบเท่ากับ USD 30]
I0001-0041-0115
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ประเทศไทย
I0001-0041-0116
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม: 950 บาท [แล้วแต่จำนวนใดจะเทียบเท่ากับ USD 30]
I0001-0041-0117
คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านธนาคาร China UnionPay
I0001-0041-0118
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม:USD 30

จำนวนเงินโอนสูงสุดในการทำธุรกรรม:
-USD 5,000 ต่อครั้ง
-USD 10,000 ต่อผู้รับเงิน 1 คน ต่อวัน
-USD 50,000 ต่อผู้รับเงิน 1 คน ต่อปี
I0001-0041-0119
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ria Financial Services Chile
I0001-0041-0120
Ria Financial Services Chile

Ria Financial Services Chile ผู้รับเงินปล่ายทางสามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ :
1. Turbus
2. Ria Open Payment Network
I0001-0049-0001
ค่าธรรมเนียมการโอน
I0001-0049-0002
จนถึง [1]
I0001-0049-0003
ค่าธรรมเนียม ข้อจำกัด และระยะเวลาในการดำเนินการ
I0001-0049-0004
จาก [1] ถึง [2]
I0001-0049-0005
จำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อครั้ง
I0001-0049-0006
[1] และมากกว่า
I0001-0049-0009
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
I0001-0049-0010
ค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน
I0001-0049-0011
กรณีที่ขอคืนเงินหลังจากที่ได้ทำรายการโอนเงินเข้ามาแล้ว
ท่านจะเสียค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน 500 เยน + ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
I0001-0049-0012
ค่าธรรมเนียมการโอน
และค่าธรรมเนียมฝากเงิน
I0001-0049-0013
กรณีที่โอนเงินจากบัตรที่ทางบริษัทส่งไปให้ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปไทยจะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไปรษณีย์ของบรัสเทล ซึ่งจะถูกหักจากยอดเงินที่ท่านได้ฝากเข้ามาต่างหาก
I0001-0049-0014
สอบถามประวัติ / ค่าธรรมเนียมแก้ไข
I0001-0049-0015
การสอบถามหรือแก้ไขข้อมูลจะมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเติมจำนวนเงิน 500 เยน
I0001-0049-0016
ค่าธรรมเนียมถอนเงินและภาษีมูลค่าเพิ่ม
I0001-0049-0017
คุณอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมถอนเงินหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการโอนเงินไปประเทศปลายทาง
I0001-0049-0018
ข้อจำกัดการโอนเงิน
I0001-0049-0021
จำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อวัน
I0001-0049-0022
จำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อเดือน
I0001-0049-0023
จำนวนครั้งในการโอนเงินสูงสุดต่อวัน
I0001-0049-0024
[n] การโอนเงิน
I0001-0049-0026
จำนวนครั้งในการโอนเงินสูงสุดต่อเดือน
I0001-0049-0028
จำนวนเงินที่โอน
I0001-0049-0029
ค่าธรรมเนียมการโอน
I0001-0049-0030
เมื่อคุณใช้บริการบรัสเทลรีมิท (Brastel Remit) คุณจะถูกเรียกค่าธรรมเนียมการโอนตามจำนวนเงินที่ส่ง
I0001-0049-0031
วันเวลาเปิดทำการ และข้อจำกัดในการทำธุรกรรมโอนเงินของแต่ละประเทศปลายทาง
I0001-0049-0032
ประเทศ
I0001-0049-0033
เวลาเปิดทำการ (ตามเวลาญี่ปุ่น)
I0001-0049-0034
ข้อจำกัดการโอนเงินไปยังประเทศปลายทาง
I0001-0049-0035
วันจันทร์
I0001-0049-0036
วันอังคาร
I0001-0049-0037
วันพุธ
I0001-0049-0038
วันพฤหัสบดี
I0001-0049-0039
วันศุกร์
I0001-0049-0040
วันเสาร์
I0001-0049-0041
วันอาทิตย์
I0001-0049-0042
ทุกวัน
I0001-0049-0043
[1] - [2]
I0001-0049-0044
[1] - [2]
I0001-0049-0045
[1] - [2]
I0001-0049-0046
เร็วๆนี้!
I0001-0049-0047
ในกรณีที่ยอดเงินโอนเกินจำนวนเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ ยอดเงินโอนจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหรือรายการโอนเงินอาจถูกยกเลิกหรือล่าช้าได้
ในกรณีที่ยอดเงินโอนถูกปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ เนื่องจากโอนเงินเกินจำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุญาต จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินที่เหลือเพิ่มเติม ซึ่งจะคิดตามยอดเงินคงเหลือในการโอนครั้งนั้น
นอกจากนี้เงินโอนไปยังบางประเทศปลายทาง คุณอาจจะต้องส่งเอกสารมาเพิ่มเติมซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ต้องการโอน / จำนวนครั้งในการโอนเงิน และรายการโอนเงินนั้นอาจจะไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าบรัสเทลรีมิท
I0001-0049-0048
ยกเว้นประเทศพม่า, ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตราเดียวกัน [1] ไม่ว่าจะโอนเงินจำนวนเท่าใด
I0001-0049-0049
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม, คลิกที่นี่ [1]ลิงค์[/1]
I0001-0049-0050
นอกจากข้อจำกัดในการใช้บริการโอนเงินที่กำหนดโดยบรัสเทลแล้ว สถาบันการเงินต่างประเทศก็ยังมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางแต่ละประเทศและวิธีการส่งเงิน ในกรณีดังกล่าวการโอนเงินต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยประเทศปลายทางหรือบรัสเทลรีมิท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน
I0001-0049-0051
ระยะเวลาในการดำเนินการ
I0001-0049-0052
ผู้รับเงินอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารปลายทางของผู้รับเงิน หากมีการคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามกับธนาคารปลายทางของผู้รับเงิน
I0001-0049-0053
ธนาคารทั้งหมด
I0001-0049-0054
กรุณาเลือกประเทศปลายทาง เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียม ข้อจำกัด และระยะเวลาในการดำเนินการ
ซึ่งประเทศปลายทางจะมีค่าธรรมเนียม และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน
I0001-0049-0055
ค่าธรรมเนียมโอนเงินสำหรับ[1]ยกเว้นการฝากเงินทั้งหมด[/1]สำหรับบัตรฝากเงิน SMBC (ใช้บริการคู่กับแอพฯบรัสเทลรีมิทเท่านั้น)
I0001-0049-0056
ค่าธรรมเนียมโอนเงินสำหรับการฝากเงินจาก[1]บัตรฝากเงิน SMBC[/1] (ใช้บริการคู่กับแอพฯบรัสเทลรีมิทเท่านั้น)
I0001-0050-0001
กรุณาเลือกประเทศปลายทาง :
I0001-0050-0002
เครื่องคำนวณเงินบรัสเทลรีมิทคลาสสิค
I0001-0050-0003
กรุณาใส่จำนวนเงินที่ต้องการต้องการส่ง,หรือจำนวนเงินที่คุณต้องการส่งไปประเทศปลายทางตามที่คุณเลือก
I0001-0050-0005
จำนวนเงินที่ส่ง :
I0001-0050-0006
จำนวนเงินที่ถอนออก :
I0001-0050-0007
เยน
I0001-0050-0008
จำนวนเงินที่ส่ง
I0001-0050-0009
ค่าธรรมเนียมการโอน
I0001-0050-0010
จำนวนเงินฝาก
I0001-0050-0011
อัตราแลกเปลี่ยน
I0001-0050-0012
จำนวนเงินที่ได้รับ
I0001-0050-0013
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของเงินเยนเป็นดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเรทที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ดังนั้นเรทอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ทำรายการเสร็จเรียบร้อย กรุณาสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน หลังจากที่บริษัททำรายการให้ท่านเรียบร้อยแล้วอีกครั้ง
I0001-0050-0014
จำนวนเงินที่ได้รับนี้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของแต่ละวันที่ได้ทำธุรกรรมโอนเงินและอาจมีค่าธรรมเนียมหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บเพิ่มเติมได้
I0001-0050-0015
ระยะเวลาในการส่งอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ ขึ้นอยู่กับวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นและวันหยุดของประเทศปลายทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันการเงินของประเทศปลายทางโดยตรง
I0001-0050-0016
เลือกประเทศปลายทาง:
I0001-0050-0017
เลือกวิธีการส่งเงิน :
I0001-0050-0018
ใส่จำนวนเงิน :
I0001-0050-0019
เลือกประเทศปลายทาง
I0001-0050-0020
สกุลเงิน:
I0001-0050-0021
เลือกวิธีส่ง :
I0001-0050-0022
เลือกชื่อธนาคาร
I0001-0050-0023
เลือกชื่อตัวแทนรับฝากเงิน
I0001-0050-0024
เลือกเขตพื้นที่ที่ต้องการส่ง
I0001-0050-0025
เลือกสาขาธนาคาร
I0001-0050-0026
ใส่ชื่อสาขาธนาคาร
I0001-0050-0027
ระยะเวลาการดำเนินการโดยประมาณ
I0001-0050-0028
1 ถึง 3 วันทำการ
I0001-0050-0029
15 นาที ถึง 3 ชั่วโมง
I0001-0050-0030
1 ถึง 2 วันทำการ
I0001-0050-0031
หมายเหตุสำคัญ
I0001-0050-0032
เงินเยน หรือสกุลเงินท้องถิ่น
I0001-0050-0033
กรุณาเลือก
I0001-0050-0034
จำนวนเงินที่ส่ง(เงินเยน)
I0001-0050-0035
จำนวนเงินที่ได้รับ
I0001-0050-0036
ปกติ
อัตราแลกเปลี่ยน
I0001-0050-0037
พิเศษ
อัตราแลกเปลี่ยน
I0001-0050-0038
คลิก [1]ที่นี่[/1] สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้บริการฝากเงินที่สามารถใช้บริการได้
I0001-0050-0039
โดยเร็วที่สุด
I0001-0050-0040
ใส่ชื่อธนาคาร
I0001-0050-0041
ใส่ชื่อตัวแทนจำหน่าย
I0001-0050-0042
ภายใน 24 ชั่วโมง
I0001-0050-0043
ค่าธรรมเนียมโอนเงินที่กล่าวข้างต้นเป็นค่าธรรมเนียมสหรับการทำรายการโอนเงินผ่านบรัสเทลรีมิทคลาสสิค(ระบบการโอนเงินแบบมาตรฐาน,แบบง่าย,การโอนเงินออนไลน์และกรณีรับเงินสดที่เคาน์เตอร์บรัสเทลรีมิทคลาสสิคหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และการโอนเงินฝ่านแอพฯบรัสเทลรีมิทที่ฝากเงินจากบัตรฝากเงิน Yucho เท่านั้น ในส่วนของบัตรฝากเงิน SMBC ค่าธรรมเนียมโอนเงินจะแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม [1]ทีี่นี่[/1].
I0001-0060-0001
หน้าหลัก
I0001-0060-0002
วิธีการทำงาน
I0001-0060-0003
ค่าธรรมเนียมและข้อจำกัด
I0001-0060-0004
เครื่องคำนวณเงินอัตราแลกเปลี่ยน
I0001-0060-0005
ช่วยเหลือ
I0001-0060-0006
สมัครสมาชิก
I0001-0060-0007
อัตราแลกเปลี่ยน
I0001-0060-0008
เข้าสู่ระบบ
I0001-0062-0001
ข้อตกลงและเงื่อนไข
I0001-0062-0002
คำแถลงการณ์เกี่ยวกับกองกำลังต่อต้านสังคม
I0001-0062-0003
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับภาคการเงิน
I0001-0062-0004
การจัดส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
I0001-0062-0005
ประกาศการต่อต้านเกี่ยวกับกองกำลังต่อต้านสังคม
I0001-0062-0006
ติดต่อเรา
I0001-0062-0007
บริษัทบรัสเทลจำกัด | 130-0015 โตเกียว, สุมิดาคุ,โยโกอามิ 2-6-2 | Copyright ©2011 Brastel Co., Ltd. All rights reserved.
I0001-0062-0008
ข้อบังคับเกี่ยวกับการโอนเงิน
I0001-0062-0010
นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนตัว
I0001-0062-0011
นโยบายความเป็นส่วนตัว