X
Brastel Remit
I-download ang app!
DownloadDownload
Brastel Remit

*May restrictions. Tingnan ang notes sa ibaba para sa detalye.

*May restrictions. Tingnan ang notes sa ibaba para sa detalye.

Sa convenience store
o post office na malapit sa inyo!
Go
Magpunta sa store o post office na malapit sa inyo!
Deposit
Ideposito ang pera sa ATM na nasa loob ng store gamit ang deposit card o ang inyong Japan Post Bank cash card.
Send
Piliin ang recipient na inyong inirehistro sa app at ilagay ang remittance amount. Ang pera ay agad ipadadala.
ATMs available at the following places:
Banks and convenience stores
Supermarkets and shopping centers
LifeValorBelcBeisiaPiagoSanwaMandaiSummitFuji Supermarket / DelidFressayTorisenSuper AlpsIzumiyaSunplazaShufu No MiseTairayaHalowsEco'sFood GardenGyutoraKansai SuperSaekiMarutoSuper NationalSendoMaruichiMarueSuper ValueDon QuijoteMega Don QuijoteCostcoCainz HomePremium OutletsAkakabeJoyful AKMandai

Paalala: Ang ibang stores ay maaaring walang nakalagay na ATMs.Tandaan lamang na ang ilang ATMs ay hindi tinatanggap ang Deposit Card. Ang lokasyon ay maaaring magbago nang walang paunang abiso

Go
Magpunta sa store o post office na malapit sa inyo!
Deposit
Ideposito ang pera sa ATM na nasa loob ng store gamit ang deposit card o ang inyong Japan Post Bank cash card.
Send
Piliin ang recipient na inyong inirehistro sa app at ilagay ang remittance amount. Ang pera ay agad ipadadala.
Magparehistro muna gamit ang app
Brastel Remit
I-download at i-install ang Brastel Remit app para makagawa ng inyong account! Mabilis, madali at libre!
Download on the App StoreGet it on Google Play
I-download at i-install ang Brastel Remit app para makagawa ng inyong account! Mabilis, madali at libre!

Hello!

ang app ay maaari sa
11 LANGUAGES
I-check ang inyong
TRANSACTION HISTORY
May mahigit na
70,000 ATMs
ang pagrehistro ay
MABILIS AT MADALI
HINDI KAILANGAN
na magbukas ng bank account
ang deposit card
ay FREE
Ang pagdeposito ay mas lalong pinadali!

Sa Brastel Remit App, ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa ay mas lalong pinadali! Maaaring magamit ang alinman sa mahigit 50,000 ATMs na matatagpuan sa mga convenience stores, supermarkets at shopping centers at sa mahigit 25,000 Japan Post Bank ATM sa buong Japan.
Piliin lamang ang deposit method na angkop sa inyo:
• Para sa cash deposits sa ATM sa mga convenience stores, supermarkets at shopping centers, kayo ay padadalhan namin ng SMBC Deposit Card;
• Para sa cash deposit sa Japan Post Bank ATM, kayo ay padadalhan namin ng Yucho Deposit Card;
• Kung kayo ay mayroon ng Japan Post Bank account, maaari ninyong gamitin ang inyong Cash card sa pag-transfer ng pera sa Brastel

Sa Brastel Remit app, may instruction sa Tagalog kung paano
magdeposito sa mga ATM.

Transfer fees

Kami ay may reasonable transfer fee sa iba't ibang destinasyon sa buong mundo. I-check here.

Magpakilala ng kaibigan at
magkaroon ng 50% off
Kung ang ipinakilalang kaibigan ay nagparehistro at nagpadala ng pera sa Brastel Remit, kayong dalawa ay magkakaroon ng 50% discount sa transfer fee ng dalawang remittance!
Mas Maraming Kaibigan,
Mas Maraming Discounts!
Kung magpapakilala ng kaibigan, magpunta sa Menu at pindutin ang "Rewards".
Kailan makukuha ang discount kapag nagpakilala ng kaibigan?
Ang 50% discount ay ibabawas sa transfer ng inyong susunod na dalawang remittance kapag nagpadala na ng pera ang inyong kaibigan.
Pindutin ang "Rewards" sa menu para makita ang inyong rewards.

Hello!

We speak your language!

Tumawag sa Customer Service para sa iba pang impormasyon.

Mon.-Fri.: 9:30 to 18:30 / Sat.: 10:00 to 18:00
Closed on Sundays and national holidays.

FacebookInstagramTwitter

Mahalagang paalala:

 • Maaaring gumawa ng remittance requests 24/7 kung may sapat na balanse ang inyong app account.
 • Ang SMBC deposits na ginawa mula Lunes hanggang Sabado, sa pagitan ng 0:00 a.m. at 8:00 a.m., Linggo at holidays, ay makikita lamang sa inyong balanse sa susunod na business days (kasama ang Sabado)
 • Depende sa ATM, ang deposit ay maaaring hindi magawa sa pagitan ng 9 p.m. ng Linggo hanggang 7 a.m ng Lunes.
 • Ang exchange rate na ia-apply sa aktwal na oras kung kailan ginawa ang remittance transaction ay maaaring magkaiba mula sa exchange rate na ipinapakita sa Brastel Remit app at/o website simulation.
 • Ang maximum remittance amount bawat transaksyon ay ¥800,000. Paalala: ito ay maaaring bumaba o tumaas subalit hindi lalampas sa ¥1,000,000. At ang maximum amount ng remittance bawat buwan ay ¥5,000,000, at hanggang 30 transaksyon lamang.
 • Bukod sa limit na itinakda ng aming serbisyo, ang ilan sa mga financial institutions sa ibang bansa ay may ibang limit, depende sa destinasyon at delivery method. Sa ganitong pagkakataon, ang remittance ay kailangang hindi lalampas sa limit na itinakda sa destinasyon.
 • Ang SMBC deposit card ay para lamang sa mga customers na nakatira sa Japan ng anim na buwan o higit pa.
 • Ang SMBC deposit card ay para lamang sa deposits sa AMTs gamit ang Brastel Remit remittance service via app.
 • Ang Japan Post Bank ATMs na nasa loob ng FamilyMart stores ay hindi maaaring magamit mula 11:55PM hanggang 0:05AM. At tuwing ikatlong Lunes ng bawat buwan, ang mga ATM ay ay magagamit mula 7AM.
 • Ang Japan Post Bank ATM ay hindi tumatanggap ng coins.
 • Ang limit ng deposit amount sa Japan Post Bank ATM ay 100,000 yen.
 • Para sa deposits na ginawa sa pamamagitan Japan Post Bank ATM, ito ay may hiwalay na deposit fee.
 • Ang operating hours at conditions ng Japan Post Bank ATMs ay maaaring mag-iba nang walang paunang abiso. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan ng diretso sa Japan Post Bank.
 • Ang Brastel Remit app ay smartphone application para sa international money transfers na maaari sa iOS at Android
 • Ang Apple at Apple logo ay trademarks ng Apple Inc., nakarehistro sa U.S. at ibang bansa at regions. Ang App Store ay service mark ng Apple Inc.
 • Ang Google Play at Google Play logo ay trademarks ng Google LLC.