I0001-0043-0001
रेमिटेन्स रिक्वेस्ट
I0001-0043-0002
रेमिटेन्स रिक्वेस्ट > नँया रिक्वेस्ट
I0001-0043-0003
इजि ट्रान्सफर
I0001-0043-0004
प्रत्येक पटक पैसा पठाउँदा रेमिटेन्स रिक्वेस्ट नगरी छिटो र छरितो पैसा पठाउन इजि ट्रान्सफर एकाउन्ट बनाउनु्होस ।
प्रत्येक एकाउन्ट एकजना रकम प्राप्तकर्तासंग सम्बन्धित हुन्छ । एकाउन्ट बनाएपछि सो एकाउन्टसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा पठाउन केवल त्यो एकाउन्टमा रकम जम्मा गर्नु पर्छ । जम्मा भएको रकम स्वत प्रोसेस भई सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पुग्छ । तपाईले 5 वटा सम्म एकाउन्ट दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ ।
I0001-0043-0005
स्टैन्डर्ड ट्रान्सफर
I0001-0043-0006
स्टैन्डर्ड ट्रान्सफरमा प्रत्येक पटक पठाउने रकम र प्राप्तकर्ता तोकेर रेमिटेन्स रिक्वेस्ट गर्न पर्छ । एक पटक पैसा पठाउदा वा अनियमित रुपमा कहिले काहि पैसा पठाउँदा यो प्रकृया प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । यो प्रक्रियामा खाता दर्ता गर्न पर्दैन ।
I0001-0043-0007
रेमिटेन्स > रेमिटेन्स रिक्वेस्ट
I0001-0043-0008
गन्तव्य र डिलिवरी तरिका
I0001-0043-0009
गन्तव्य
I0001-0043-0010
डिलिवरी तरिका
I0001-0043-0011
प्राप्तकर्ताको बैंकको खाता जानकारी
I0001-0043-0012
बैंकको नाम
I0001-0043-0013
शाखाको नाम
I0001-0043-0014
खाता नम्बर
I0001-0043-0015
प्राप्तकर्ताको जानकारी
I0001-0043-0016
नाम
I0001-0043-0017
राष्ट्रियता
I0001-0043-0018
पोस्टल कोड
I0001-0043-0019
ठेगाना लाइन 1
I0001-0043-0020
ठेगाना लाइन 2
I0001-0043-0021
ठेगाना लाइन 3
I0001-0043-0022
फोन नम्बर (मोवाइल)
I0001-0043-0023
फोन नम्बर (निवास)
I0001-0043-0024
ईमेल ठेगाना
I0001-0043-0025
ईमेल भाषा
I0001-0043-0026
पठाउने सँगको सम्बन्ध
I0001-0043-0027
पठाउनको कारण
I0001-0043-0028
रकमको स्रोत
I0001-0043-0029
ट्रान्सफर रकम
I0001-0043-0030
पठाउने रकम
I0001-0043-0031
पाउने रकम
I0001-0043-0032
रेमिटेन्स व्यहोरा
I0001-0043-0033
डिपोजिट गर्ने रकम
I0001-0043-0034
ट्रान्सफर शुल्क
I0001-0043-0035
ट्रान्सफर रकम
I0001-0043-0036
विनिमय दर
I0001-0043-0037
पाउने रकम
I0001-0043-0038
तपाईले दाखिल गर्नु भएको जानकारी ठिक भए नभएको पक्का गर्नुहोस । सबै ठीक भए, तपाईको ट्रानज्याकसन पासवर्ड भर्नुहोस र रिक्वेस्ट गर्न कर्न्फम थिच्नुहोस ।
I0001-0043-0039
पछाडि
I0001-0043-0040
कार्यन्वन
I0001-0043-0041
एजेन्ट नाम
I0001-0043-0042
तपाईको रिक्वेस्टको स्तिथि बारे यँहा थाहा पाउन सकिन्छ ।
[1]रेमिटेन्स इतिहास[/1] पृष्ठ ।
I0001-0043-0043
धन्यवाद, हामीलाई तपाईको रेमिटेन्स रिक्वेस्ट प्राप्त भयो ।
I0001-0043-0044
ट्रानज्याकसन पासवर्ड
I0001-0043-0045
तपाईले इजि ट्रान्सफरको लागि उपलब्द ( 5 प्राप्तकर्ता ) अधिकतम खाताहरु प्रयोग गर्नु भयो ।
प्राप्तकर्ता संशोधन गर्न वा मेटन , कृपया "[1]डिपोजिटको लागि खाताहरु[/1]. " मा जानुहोस ।
I0001-0043-0046
प्राप्तकर्ता सूचि
I0001-0043-0047
रेमिटेन्स > प्राप्तकर्ता सूचि
I0001-0043-0048
अधिल्लो ट्रान्सफरहरुबाट प्राप्तकर्ता छान्नुहोस वा नयाँलाई पठाउनुहोस ।
I0001-0043-0049
प्राप्तकर्ताँ
I0001-0043-0050
देश
I0001-0043-0051
ट्रान्सफर गरिएको रकम
I0001-0043-0052
मिति
I0001-0043-0053
नँया
I0001-0043-0054
नँया प्राप्तकर्तालाई पठाउनुहोस
I0001-0043-0055
प्रकृयामा रहेको कारोवार पहिल्यै छ ।
I0001-0043-0056
अमान्य पासवर्ड
I0001-0043-0057
अर्को
I0001-0043-0058
(ऐच्छिक)
I0001-0043-0059
विनिमय दर ट्रान्सफर रकमलाई जापानी यन बाट डलर र डलर बाट स्थानिय मुद्रामा परिवर्तन गर्ने आजको विनिमय दरमा आधारित छ ।
I0001-0043-0060
पाउने रकम रिफ्रेन्स मात्र हो । रकम डिलिवरी प्रोसेस भएको दिन र थप लाग्न सक्ने स्थानिय शुल्कहरु र करहरु अनुसार फरक पर्न सक्छ ।
I0001-0043-0061
मैले ब्रास्टेल रेमिटको नियम तथा शर्तहरु साथै अर्न्तराष्ट्रिय मनि ट्रान्सफरको नियम र शर्तहरु पढें र स्वीकार गरे । मैले निम्न महत्वपुर्ण सुचनाहरु पुर्ण रुपमा बुझेको छु र यसैबाट " ल अन रिपोर्टिङ रिक्वाएरमेन्टस " को आर्टिकल 3 को अनुसार आवश्यक कुराहरुको पालना भएको धोषणा गर्छु ।
I0001-0043-0062
महत्वपुर्ण सुचना:
I0001-0043-0063
यो सेवाको उदेश्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले उपलब्द गराउने जस्तो पारम्पारिक विनिमय सेवा दिनु होइन ।
I0001-0043-0064
यो सेवा जापानिज बैंकिङ एक्ट (आर्टिकल 2 , क्लज 4)ले व्याख्या गरे अनुसार टाइम डिपोजिट (बन्ड) वा डिमान्ड डिपोजिट होइन ।
I0001-0043-0065
तपाईले गरेको डिपोजिट सम्पुर्ण संशोधन सहितको डिपोजिट बिमा एक्टको आर्टिकल 53 र सम्पुर्ण संशोधन सहितको कृषि र मत्स्य पालन सहकारी बचत बिमा एक्टको आर्टिकल 55 ले गरेको व्यवस्था अनुसारको बिमाको दावी गर्न योग्य छैन ।
I0001-0043-0066
ब्रास्टेल रेमिटले एक्ट अन सेटलमेन्टको क्लज 43 को आधारमा कारोवार रकमको हकमा राष्ट्रिय डिपोजिट बिमाबाट र मिजुहो बैंक संग सोहिे एक्टको आर्टिकल 44 अनुसार प्रिजरभेसन अफ प्रफोरमेन्स ग्यारेन्टी समझौता गरि सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन्छ ।
I0001-0043-0067
धन्यवाद, तपाईलो इजि ट्रान्सफर एकाउन्ट बन्यो ।
इजि एकाउन्ट अन्तर्गत, तपाईले सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई रकम पठाउँदा प्रत्येक पटक रेमिटेन्स रिक्वेस्ट गर्नु पर्दैन ।
I0001-0043-0068
यो ट्रान्सफर, बिदेशी बिनिमय र बिदेशी व्यापार कानुनमा आधारित निम्न कुनै पनि नियमहरु सँग सम्बन्धित छैन भन्ने म पक्का गर्छु:
I0001-0043-0069
होइन
I0001-0043-0070
हो
I0001-0043-0071
उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधि, बलिस्टि मिसायल बिकास वा अन्य वेपन अप मास डिस्ट्रकसन (WMD) सम्बन्धित कार्यक्रम वा गतिविधिलाई सधाउने उदेश्यले सम्पति ट्रान्सफर ।
I0001-0043-0072
यो एकाउन्ट संग सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई रकम पठाउन, केवल पठाउने रकम निम्न खातामा जम्मा गर्नुहोस ।
I0001-0043-0073
एकाउन्टको बिवरण तपाईले रजिष्टर गर्नुभएको ईमेल ठेगानामा पठाईने छ ।
आफ्नो इजि ट्रान्सफर एकाउन्ट जाँच्न/संशोधन गर्न, कृपया [1]डिपोजिटको लागि खाताहरु[/1] पृष्ठ जानुहोस
I0001-0043-0074
ट्रान्सफर गर्नुको कारण (अन्य)
I0001-0043-0075
डिलिवरी एरिया
I0001-0043-0076
विनिमय दर छुट
I0001-0043-0077
ट्रान्सफर शुल्क छुट
I0001-0043-0078
हालको मोज्दात
I0001-0043-0079
उत्तर कोरिया उत्पत्तिको ठाँउ/बंदरगाह भएको आयात र मध्यस्त व्यापार ।
I0001-0043-0080
कुनै पनि उत्तर कोरियाको लागि निर्यात ( तेस्रो मुलुक भएर जाने समेत ) वा उत्तर कोरियाबाट कुनै पनि आयात ।
I0001-0043-0081
पुँजीको कारोवार वा डोमेस्टिक डाइरेक्ट लगानी जँहा स्टकमा लगानी इरान सँग सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको छ र स्टक चाहि जापानिज कम्पनीको स्वामित्वमा छ जो विदेश मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित निर्देशनमा आणविक गतिविधि सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न छ भनि उल्लेख छ ।
I0001-0043-0082
कुनै पनि विदेशी राष्ट्रमा भएको व्यक्तिलाई पठाउने रकम वा इरानबाट आउने रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने जँहा कारोवारको उदेश्य इरानको आणविक गतिविधि वा सो सँग सम्बन्धित गतिविधि , ठुलो आकारको पारम्पारिक हतियार उत्पादन आदि र अन्य गोप्य गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग हुन्छ ।
I0001-0043-0083
प्रतिबन्धित सामान खरिद गर्न वा आयात परमिट वा अरु अनुमति चाहिने बस्तु खरिद गर्न ।
I0001-0043-0084
मेरो कारोवार माथी भनिएको जापानिज आर्थिक दण्डविधनको प्रतिबन्धहरु सँग सम्बन्धित छैन र त्यो लागु पनि हुदैन । अन्य जापानिज र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको दण्डविधान कार्यक्रमहरु छन जसले निश्चित कारोवारहरु प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रति म सचेत छु । कार्यन्वन (इक्जिक्युट) थिचेर, माथी उल्लेखित नियम र शर्तहरु पूर्ण रुपमा बुझेको छु र स्वीकार गर्दछु भन्ने पक्का गर्छु र यो कारोवार गर्न चाहनछु ।
I0001-0043-0085
प्रक्रिया पुरा गर्न, कृपया तल दिएको बैंक खातामा पठाउने रकम जम्मा गर्नुहोस ।
I0001-0043-0086
तपाईको रिक्वेस्ट प्रोसेस हुन्छ र रेमिटेन्स पूरा हुने बित्तिकै तपाईले कारोबारको रिफ्रेन्स नम्बर ईमेलबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
I0001-0043-0087
कृपया खाली ठाँउमा रोमन अक्षरले भर्नुहोस ।
I0001-0043-0088
यदि डेलिभरी बिधि बैंक डिपोजिट भएमा कृपया प्राप्तकर्ताको नाम बैंक खातामा दर्ता भएको दुरुस्तै भर्नुहोस । एजेन्ट काउन्टर संकलन वा धरमा डेलिभरी भएमा प्राप्तकर्ताको नाम परिचय कागजातमा दर्ता भएको दुरुस्तै भर्नुहोस ।

महत्वपूर्ण: कर्पोरेट एकाउन्टमा पठाँउन गन्तव्य र डेलिभरी विधिमा निर्भर गर्छ । कृपया अधिक जानकारीको लागि कस्टमर सर्भिसमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
I0001-0043-0089
केहि देश वा वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्तकर्ताले पाउने रकममा थप हदहरु तोक्न सक्छ । कृपया तपाईको रिक्वेस्ट दाखिल गर्न अधि रेमिटेन्स रकम त्यो हद भित्र भएको पक्का गर्नुहोस ।
I0001-0043-0090
कृपया पठाउन चाहनु हुने रकम वा गन्तव्यमा डिलिभरी होस भनि चाहनु हुने रकम भर्नुहोस ।
I0001-0043-0091
स्थानिय मुद्रा
I0001-0043-0092
प्रचारहरु र अभियानहरुमा प्राप्त छुट ।
I0001-0043-0093
ब्रास्टेल कार्ड प्रयोगकर्ताहरुकोलागि रेट ।
कृपया अधिक जानकारीकोलागि ब्रास्टेल रेमिट कस्टमर सर्भिसलाई सम्पर्क गर्नुहोस ।
I0001-0043-0094
अहिलेको बिनिमय दर
I0001-0043-0095
ट्रान्सफर पछिको मौज्दात (व्यालेन्स)
I0001-0043-0096
विशेष दर
I0001-0043-0097
सामान्य दर
I0001-0043-0098
डिपोजिट भएको रकम
I0001-0043-0099
डिपोजिट बिघि
I0001-0043-0100
यदि मिजुहो बैंक र अरु बैंकहरुबाट इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरि डिपोजिट गर्न चाहनु हुन्छ भने यो बिकल्प उपयुक्त छ ।
I0001-0043-0101
जापान पोस्ट बैंक रोजेमा, तपाईलाई जापान पोस्ट बैंकको एटिएम र काउन्टरमा डिपोजिट गर्न एउटा डिपोजिट कार्ड जारी गरिने छ ।
नोट गर्नुहोस डिपोजिट कार्ड प्रयोग गरि ट्रान्सफर केवल क्यासमा उपलब्ध छ ।
I0001-0043-0102
तपाईले खाता सँग सम्बन्धित गरेको व्यक्तिलाई पैसा पठाउन केवल डिपोजिट कार्ड प्रयोग गरेर जापान पोस्ट बैंकको खातामा रकम डिपोजिट गर्नु पर्छ ।
डिपोजिट कार्ड आजको एक हप्ता भित्र तपाईले पाउनु हुने छ ।
I0001-0043-0103
कृपया डिपोजिट गर्न तपाईले प्रयोग गर्न चाहनु भएको बैंकको खाता रोज्नुहोस ।
I0001-0043-0104
तपाईले दैनिक उपलब्द अधिकतम रेमिटेन्स गर्नु भयो ।
I0001-0043-0105
तपाईले मासिक उपलब्द अधिकतम रेमिटेन्स गर्नु भयो ।
I0001-0043-0106
तपाईले दैनिक उपलब्द अधिकतम कारोबार गर्नु भयो ।
I0001-0043-0107
तपाईले मासिक उपलब्द अधिकतम कारोबार गर्नु भयो ।
I0001-0043-0108
नाम
I0001-0043-0109
मध्यनाम
I0001-0043-0110
थर
I0001-0043-0111
फिलिपिन्समा पैसा पठाउन महत्वपुर्ण जानकारी ।
I0001-0043-0112
दुई शब्द भएको थर
I0001-0043-0113
पिलिपिन्सको केहि नामहर दुई शब्दको हुन्छ जस्तै “De Castro,” “Dela Cruz” र “De Guzman” ।
यस्तो नामहरु दर्ता गर्दा दुवै शब्दहरु थर लेख्ने ठाउँमा लेख्नु पर्छ ।
यदि नामको फरम्याट फिलिपिन्सको जस्तै नभएमा रकम डेलिभरीमा समस्या हुन सक्छ ।
तल भएका उदाहरणहरु हेर्नुहोस र केहि जिज्ञासाहरू भएमा कस्टमर सर्भिसमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
I0001-0043-0114
उदाहरण [1])
I0001-0043-0115
(छैन)
I0001-0043-0116
यहि नाम र जानकारी भएको व्यक्तिको नाउँमा पहिले नै ईजि ट्रान्सफर एकाउन्ट छ ।
कृपया "डिपोजिटको लागि खाताहरु" पृष्ठ हेर्नुहोस ।
I0001-0043-0117
तपाईले केवल ५ वटा इजि ट्रान्सफर एकाउन्टहरु दर्ता गराउन सक्नु हुन्छ ।
I0001-0043-0118
राष्ट्रिय परिचय पत्र
I0001-0043-0119
एउटा रोज्नुहोस
I0001-0043-0120
यो रिक्वेस्ट गर्दा, यदि डिपोजिट रकम, अधिकतम रेमिटेन्स रकमको हद भन्दा बढि भएमा रकम समायोजन गरिन सकिने छ वा कारोबार खारेज वा कारोबार ढिलो पुरा हुन सक्छ भन्ने बुझेको छु । मैले बुझेको छु र स्वीकार गर्दछु ह्द भन्दा बढि भएको रकम मेरो खाताको मौज्दातमा जम्मा गरिने छ र मैले स्टैन्डर्ड ट्रान्सफर मार्फत सो रकम पठाउन पर्नेछ ।

माथि महत्वपूर्ण नाेटीस बक्समा उल्लेखित व्यक्तिगत जानकारीकाे व्यवस्थापनलार्इ पनि म स्वीकार गर्छु ।
I0001-0043-0121
ब्राजिलियन CPF नम्बर
I0001-0043-0122
ब्राजिलियन CPF वा CNPJ नम्बर
I0001-0043-0123
सम्बन्ध (अन्य)
I0001-0043-0124
सिटि / स्टेट
I0001-0043-0125
बैंक खाताको प्रकार
I0001-0043-0126
कुनै पनि प्राप्तकर्ता दर्ता छैन त्यसैले यो कारोवार गर्न मिल्दैन ।
I0001-0043-0127
निम्न रेमिटेन्स रिक्वेस्ट प्राप्त भयो ।
रेमिटेन्स स्ट्याटस यँहा चेक गर्नुहोस [link]रेमिटेन्स विवरण[/link]पृष्ठ ।
I0001-0043-0128
"जनरल क्यास पिकअप" रोज्दा गन्तव्यमा लाग्ने रेमिटेन्सको हद
I0001-0043-0129
कृपया नोट गर्नुहोस "जनरल क्यास पिकअप" रोज्दा गन्तव्यमा लाग्ने रेमिटेन्सको हद एजेन्ट अनुसार फरक पर्छ ।
M Lhuillier (PHP50,000)
Cebuana Lhuillier (PHP30,000)
Palawan Pawnshop (PHP50,000)
*रेमिटेन्स प्राप्त गर्न रिफ्रेन्स नम्बर र मान्य परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ ।
रेमिटेन्स कहाँबाट आएको भन्दा ,कृपया "Tranglo" भन्नुहोला ।
I0001-0043-0130
खातावालको नाम
I0001-0043-0131
रोमन अंक्षरमा नाम
I0001-0043-0132
प्राप्तकर्ताको नामको क्रम
I0001-0043-0133
प्राप्तकर्ताको नाम भर्नुहुदा कृपया निम्न क्रममा भर्नुहोला:

(पहिलो नाम)(बिचको नाम) (थर)

कृपया ध्यान दिनुहोस यदि प्राप्तकर्ताको नाम सहि क्रममा छैन भने, रेमिटेन्स ढिलो हुन वा खारेज हुनसक्छ ।
I0001-0043-0134
----------------------------------
आरमेनिया
अजरबैजान
बेलारुस
इस्टोनिया
जरजिया
काजकस्तान
किरगिस्तान
लाटभिया
मोल्दोभा
नेपाल (इसेवा)
फिलिपिन्स (स्मार्ट मनी)
रुस
ताजिकीस्तान
युक्रेन
उज्बेकिस्तान
I0001-0043-0136
BIC/SWIFT कोड
I0001-0043-0137
बैंक राउटिन्ग नम्बर (BSB number)
I0001-0043-0138
फोन नम्बर (ल्यान्ड लाइन वा मोवाईल)
I0001-0043-0139
BIC/SWIFT कोड यसु गन्तव्यको लागि अनिवार्य छ । यदि तपाईलाई कोड थाहा नभए, कृपया गन्तव्यको बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नहोस् ।
I0001-0043-0140
अन्तराष्ट्रिय बैंक खाता नम्बर (IBAN)
I0001-0043-0141
प्राप्तकर्ताको खातामा दर्ता नामको सम्बन्धमा
I0001-0043-0142
खातावालको नाम स्थानिय बैंकमा दर्ता भएको जस्तै दुरुस्तै हुनु पर्दछ (यदि त्याँहा चाईनिज अंक्षरमा दर्ता छ भने यँहा पनि खातावालको नाम चाईनिजमै भर्नु पर्नेछ ।

ध्यान राख्नुहो्स यदि प्राप्तकर्ताको नाम सहि नभएमा, रेमिटेन्समा डिलाई हुन वा रेमिटेन्स खारेज हुन सक्छ ।
I0001-0043-0143
बैंक राउटिन्ग नम्बर (BSB) कोड यसु गन्तव्यको लागि अनिवार्य छ । यदि तपाईलाई कोड थाहा नभए, कृपया गन्तव्यको बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नहोस् ।
I0001-0043-0144
दोस्रो थर
I0001-0043-0145
IBAN कोड यसु गन्तव्यको लागि अनिवार्य छ । यदि तपाईलाई कोड थाहा नभए, कृपया गन्तव्यको बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नहोस् ।
I0001-0043-0146
यस इजि ट्रान्सफर एकाउन्टको लागि पहिले दर्ता गन्तव्य अब उपलब्ध छैन ।
I0001-0043-0153
बाबुको नाम (Patronymic)
I0001-0043-0154
No my number registered therefore the transaction cannot be made.
I0001-0043-0155
प्राप्तकर्ताको परिचय पत्र नम्बर
I0001-0043-0156
परिचय पत्र प्रकार
I0001-0043-0157
bKash खाता नम्बर
I0001-0043-0158
ज्याजक्यास एकाउन्ट नम्बर
I0001-0043-0159
सोर्ट कोड (बैंक र ब्रान्च कोड)
I0001-0043-0160
प्रदेश
I0001-0043-0161
शहर / रिजेन्सी
I0001-0043-0165
Please confirm the following matters regarding the handling of personal information and other important matters.

1.Name of Company
Brastel Co., Ltd.

2.Name or job title, affiliation and contact address of personal information protection manager
  Manager:Personal information protection manager
  Department:Brastel Co., Ltd. Management Department
  Contact: email:privacy@brastel.co.jp

3.The purpose of use of personal information
BRASTEL REMIT, the services regarding international money transfer we offer

4.Provision of personal information to third parties
The Information the customer provides here will not be provided to any third party without the customer’s consent unless otherwise permitted by laws and ordinances.

5.Consignment of personal information
When consigning the handling of personal information to an external agency, the Company will select a company that meets the personal information protection standards stipulated by the Company, and oversee to confirm the appropriate handling.

6.Disclosure of personal information subject to disclosure and Inquiry Service
Upon his/her own request, the Company will respond to notification / disclosure / correction / addition / deletion / suspension / deletion of usage of the purpose of use of personal information to be disclosed that has been acquired here. 

【Customer Service Center 】
  2-6-2 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015
  Brastel Co., Ltd. Customer Service Center regarding personal information
  e-mail: privacy@brastel.co.jp

7.Voluntariness of providing personal information
Providing personal information to our company is voluntary. However, the Company may not be able to fulfill the three purposes stated above when the information the customer provides is incomplete.
I0001-0043-0166
HANDLING OF PERSONAL INFORMATION
I0001-0043-0167
When remitting funds to a resident of the EEA (European Economic Area)

If a customer is remitting funds to a resident of the EEA, the customer must obtain the consent of the beneficiary before providing the beneficiary's personal information to a party outside of the EEA.
By registering the beneficiary information, you are indicating that you have received the consent of the beneficiary to providing the beneficiary's private information.
Finally, our company protects personal information, regardless of the destination country.
I0001-0060-0001
मुख्य पृष्ट
I0001-0060-0002
कसरी गर्ने
I0001-0060-0003
शुल्क र हदहरु
I0001-0060-0004
अनुरुपक
I0001-0060-0005
मद्दत
I0001-0060-0006
आवेदन दिनुहोस
I0001-0060-0007
विनिमय दरहरु
I0001-0060-0008
साइन इन
I0001-0062-0001
नियम र शर्तहरु
I0001-0062-0002
असामाजिक तत्वहरु बारे वक्तव्य
I0001-0062-0003
वित्तीय क्षेत्रकाे लागि गोपनियताको नीति
I0001-0062-0004
इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी
I0001-0062-0005
असामाजिक तत्वहरु विरुद्द घोषणा
I0001-0062-0006
सम्पर्क गर्नुहोस
I0001-0062-0007
Brastel Co., Ltd. | 130-0015 Tokyo-to, Sumida-ku, Yokoami 2-6-2 | Copyright ©2011 Brastel Co., Ltd. All rights reserved.
I0001-0062-0008
रेमिटेन्सका नियमहरु
I0001-0062-0010
व्यक्तिगत जानकारीकाे व्यवस्थापनको निति
I0001-0062-0011
गोपनियताको नीति
I0001-0105-0001
बिदेशी बिनिमय र बिदेशी व्यापार कानुनमा आधारित रेमिटेन्सका नियमहरु
I0001-0105-0002
ब्रास्टेल कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना कस्टमरहरु सँग कारोबारहरु निम्न कुनै नियमहरु सँग सम्बन्धित नभएको पक्का गर्नेछ: