I0001-0043-0001
Yêu cầu chuyển tiền
I0001-0043-0002
CHUYỂN TIỀN > Yêu cầu mới
I0001-0043-0003
EASY TRANSFER
I0001-0043-0004
Tạo tài khoản Easy Transfer giúp cho việc chuyển tiền được tiến hành nhanh hơn mà không cần phải đặt yêu cầu mỗi lần chuyển tiền.
Với mỗi tài khoản, quý khách có thể liên kết với một người nhận mà quý khách thường hay gửi tiền. Sau khi tạo xong tài khoản, muốn gửi tiền cho người nhận đó, việc đơn giản là quý khách chỉ cần nộp số tiền quý khách muốn gửi vào tài khoản vừa tạo, và tiền này sẽ được xử lý tự động. Quý khách có thể đăng ký được tới 5 tài khoản Easy Transfer.
I0001-0043-0005
STANDARD TRANSFER
I0001-0043-0006
Với Chuyển tiền cơ bản (Standard Transfer), quý khách phải đặt yêu cầu chuyển tiền, cho biết thông tin người nhận và số tiền muốn chuyển. Không giống như Easy Transfer, lựa chọn này dành cho trường hợp quý khách thực hiện việc chuyển tiền chỉ 1 lần hoặc chuyển không thường xuyên và quý khách không cần đăng ký tài khoản.
I0001-0043-0007
CHUYỂN TIỀN > Yêu cầu chuyển tiền
I0001-0043-0008
Nơi chuyển đến và phương thức nhận tiền
I0001-0043-0009
Nơi nhận tiền
I0001-0043-0010
Phương thức nhận tiền
I0001-0043-0011
Thông tin tài khoản ngân hàng của người nhận
I0001-0043-0012
Tên ngân hàng
I0001-0043-0013
Mã hoặc Tên chi nhánh
I0001-0043-0014
Số tài khoản
I0001-0043-0015
Thông tin người nhận
I0001-0043-0016
Họ và tên đầy đủ
I0001-0043-0017
Quốc tịch
I0001-0043-0018
Mã bưu điện
I0001-0043-0019
Địa chỉ dòng 1
I0001-0043-0020
Địa chỉ dòng 2
I0001-0043-0021
Địa chỉ dòng 3
I0001-0043-0022
Số điện thoại di động
I0001-0043-0023
Số điện thoại bàn
I0001-0043-0024
Địa chỉ email
I0001-0043-0025
Ngôn ngữ email
I0001-0043-0026
Quan hệ với người gửi
I0001-0043-0027
Lý do gửi tiền
I0001-0043-0028
Nguồn tiền
I0001-0043-0029
Số tiền chuyển
I0001-0043-0030
Số tiền gửi
I0001-0043-0031
Số tiền sẽ nhận được
I0001-0043-0032
Chi tiết chuyển tiền
I0001-0043-0033
Số tiền phải nộp
I0001-0043-0034
Phí chuyển tiền
I0001-0043-0035
Số tiền chuyển
I0001-0043-0036
Tỷ giá quy đổi
I0001-0043-0037
Số tiền sẽ nhận được
I0001-0043-0038
Vui lòng xác nhận thông tin quý khách đã nhập. Nếu đúng, nhập Mật khẩu giao dịch của mình và bấm vào nút XÁC NHẬN để đặt yêu cầu chuyển tiền.
I0001-0043-0039
QUAY LẠI
I0001-0043-0040
HOÀN THÀNH
I0001-0043-0041
Tên đại lý
I0001-0043-0042
Có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu chuyển tiền của mình tại trang [1]Danh sách chuyển tiền[/1].
I0001-0043-0043
Cảm ơn quý khách! Chúng tôi đã nhận được yêu cầu chuyển tiền của quý khách.
I0001-0043-0044
Mật khẩu giao dịch
I0001-0043-0045
Quý khách đã lập tối đa số tài khoản Easy Transfer cho phép (5 người nhận).
Muốn chỉnh sửa hoặc xóa bớt một người nhận, vui lòng vào mục "[1]Tài khoản nộp tiền[/1]."
I0001-0043-0046
Danh sách người nhận
I0001-0043-0047
CHUYỂN TIỀN > Danh sách người nhận
I0001-0043-0048
Chọn một người nhận từ các lần chuyển tiền trước hoặc gửi tới một người nhận mới.
I0001-0043-0049
Người nhận
I0001-0043-0050
Quốc gia
I0001-0043-0051
Số tiền đã chuyển
I0001-0043-0052
Ngày
I0001-0043-0053
MỚI
I0001-0043-0054
Gửi đến một người nhận mới.
I0001-0043-0055
Đang xử lý giao dịch còn tồn tại.
I0001-0043-0056
Mật khẩu không hợp lệ.
I0001-0043-0057
TIẾP THEO
I0001-0043-0058
(tùy chọn)
I0001-0043-0059
Tỷ giá quy đổi dựa vào tỷ giá trong ngày của đồng yên quy đổi sang đôla Mỹ và sang tiền tệ của nơi nhận tiền.
I0001-0043-0060
Số tiền sẽ nhận được chỉ có tính chất tham khảo. Số tiền này có thể khác nhau tùy thuộc vào ngày giao dịch chuyển tiền được xử lý và lệ phí cũng như các loại thuế có thể áp dụng phía nhận tiền.
I0001-0043-0061
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ Brastel Remit, cũng như các quy định về điều khoản và điều kiện của các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
Tôi cũng đã hiểu NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý và xin thông báo rằng các mục yêu cầu theo quy định tại Điều 3 của "Luật yêu cầu báo cáo" đang được chấp hành.
I0001-0043-0062
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
I0001-0043-0063
Dịch vụ này không cung cấp các giao dịch trao đổi ngoại tệ thông thường của các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
I0001-0043-0064
Dịch vụ này không được chấp nhận như tiền gửi có kỳ hạn (trái phiếu), cũng không phải tiền gửi theo nhu cầu theo quy định của Luật Ngân hàng Nhật Bản (Điều 2, khoản 4).
I0001-0043-0065
Tiền quý khách nộp không đủ điều kiện để nhận bồi thường bảo hiểm theo quy định tại Điều 53 của Luật Bảo hiểm tiền gửi đã sửa đổi và / hoặc Điều 55 của Bảo hiểm tiết kiệm hợp tác giữa Nông nghiệp và Thủy sản.
I0001-0043-0066
Brastel Remit đảm bảo việc bảo vệ khách hàng của mình đối với khoản tiền giao dịch bằng cách tham gia vào Hiệp định bảo lãnh và nộp tiền đặt cọc với Sở Nội Vụ Pháp Lý theo Điều 43 của Luật kinh doanh chuyển tiền, và ký kết Hiệp định về duy trì việc bảo đảm tính thực thi với Ngân hàng Mizuho phù hợp với Điều 44 của Luật nói trên.
I0001-0043-0067
Cảm ơn quý khách!
Tài khoản Easy Transfer của quý khách đã được lập!
I0001-0043-0068
Tôi cũng xác nhận rằng, dựa trên Luật ngoại hối và Thương mại nước ngoài, giao dịch này không liên quan đến bất kỳ các quy định nào sau đây:
I0001-0043-0069
KHÔNG
I0001-0043-0070
I0001-0043-0071
Chuyển giao tài sản nhằm mục đích giúp đỡ các hoạt động mà có thể đóng góp cho hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên, phát triển tên lửa đạn đạo, hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác (WMD) liên quan đến các chương trình hoặc các hoạt động.
I0001-0043-0072
Muốn gửi tiền cho người nhận đã được liên kết với tài khoản này, quý khách chỉ cần nộp số tiền muốn gửi vào tài khoản dưới đây:
I0001-0043-0073
Thông tin tài khoản cũng sẽ được gửi tới địa chỉ email mà quý khách đã đăng ký với chúng tôi.
Muốn kiểm tra/chỉnh sửa các tài khoản Easy Transfer của mình, vui lòng vào trang [1]Tài khoản nộp tiền[/1].
I0001-0043-0074
Lý do chuyển tiền (khác)
I0001-0043-0075
Khu vực chuyển tiền
I0001-0043-0076
Tỷ giá quy đổi khuyến mại
I0001-0043-0077
Phí chuyển tiền được khấu trừ
I0001-0043-0078
Số dư hiện tại
I0001-0043-0079
Các mặt hàng nhập khẩu và các ngành nghề trung gian tại hoặc có xuất xứ từ Bắc Triều Tiên.
I0001-0043-0080
Bất kỳ mặt hàng nào xuất khẩu tới Bắc Triều Tiên (bao gồm cả những trường hợp đi qua một nước thứ ba) hoặc nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên.
I0001-0043-0081
Giao dịch vốn hoặc đầu tư trực tiếp trong nước, nơi đầu tư chứng khoán được thực hiện bởi một người được liên kết với Iran và cổ phiếu được sở hữu bởi các công ty Nhật Bản tham gia vào các hoạt động hạt nhân liên quan đến doanh nghiệp được trích dẫn trong hướng dẫn có liên quan của Bộ Ngoại Giao.
I0001-0043-0082
Các khoản thanh toán cho người nhận ở bất kỳ nước nào hoặc nhận kiều hối từ Iran, nơi mà mục đích của giao dịch đòi hỏi sự đóng góp tài chính cho các hoạt động hạt nhân của Iran hoặc các hoạt động liên quan đến hạt nhân, các hoạt động liên quan đến việc sản xuất các vũ khí thông thường có kích thước lớn..v.v. và liên quan tới các hoạt động được bảo hiểm khác.
I0001-0043-0083
Mua hàng hoá cấm hoặc các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy uỷ quyền khác.
I0001-0043-0084
Giao dịch của tôi không liên quan / không áp dụng cho bất kỳ các điều kiện trên của Luật xử phạt kinh tế Nhật Bản. Tôi cũng biết rằng có những chương trình xử phạt của tổ chức quốc tế và Nhật Bản khác ngăn cấm hoặc hạn chế một số các giao dịch nhất định.
Bằng cách nhấn vào nút THỰC HIỆN, tôi xác nhận rằng tôi hoàn toàn hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện nói trên, và muốn thực hiện giao dịch này.
I0001-0043-0085
Xin vui lòng tiến hành nộp số tiền muốn gửi vào tài khoản ngân hàng dưới đây để hoàn tất quá trình.
I0001-0043-0086
Yêu cầu của quý khách sẽ được xử lý và ngay sau khi việc chuyển tiền hoàn thành, quý khách sẽ nhận được email thông báo Số đối chiếu của giao dịch.
I0001-0043-0087
Vui lòng điền vào các mục bằng chữ La mã.
I0001-0043-0088
Nếu lựa chọn phương thức nhận tiền là Chuyển khoản ngân hàng, xin quý khách vui lòng nhập tên của người nhận chính xác như tên đăng ký trên tài khoản ngân hàng. Nếu nhận tiền tại ngân hàng hoặc nhận tiền tại nhà, tên của người nhận phải được điền chính xác giống như tên đăng ký trên các giấy tờ tùy thân.

Lưu ý: Chuyển tiền vào tài khoản của công ty phụ thuộc vào nơi nhận tiền và phương thức nhận tiền. Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng để biết thêm thông tin.
I0001-0043-0089
Một số quốc gia hoặc tổ chức tài chính đưa ra giới hạn số tiền người nhận có thể nhận được. Xin quý khách vui lòng đảm bảo chắc chắn rằng số tiền chuyển không vượt quá mức giới hạn này trước khi gửi yêu cầu.
I0001-0043-0090
Nhập số tiền quý khách muốn gửi hoặc số tiền quý khách muốn người nhận sẽ nhận được.
I0001-0043-0091
Mệnh giá tiền nơi nhận
I0001-0043-0092
Tiền triết khấu nhận được trong các chương trình khuyến mãi.
I0001-0043-0093
Giá cho người sử dụng thẻ Brastel.
Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng Brastel Remit để biết thêm thông tin.
I0001-0043-0094
Tỷ giá quy đổi hiện tại
I0001-0043-0095
Số dư sau khi chuyển tiền.
I0001-0043-0096
Giá đặc biệt
I0001-0043-0097
Giá thông thường
I0001-0043-0098
Số tiền đã nộp
I0001-0043-0099
Phương thức nộp tiền
I0001-0043-0100
Quý khách có thể lựa chọn gửi tiền từ ngân hàng Mizuho và các ngân hàng khác sử dụng Internet banking, máy ATM, hay tại quầy chuyển tiền.
I0001-0043-0101
Nếu lựa chọn Ngân hàng bưu điện Nhật, quý khách sẽ được cấp một tấm thẻ chuyển tiền để sử dụng tại máy ATM và quầy của Ngân hàng bưu điện Nhật.
Lưu ý rằng khi dùng thẻ chuyển tiền, quý khách chỉ có thể sử dụng tiền mặt
I0001-0043-0102
Muốn gửi tiền cho người nhận mà đã được liên kết với tài khoản, quý khách chỉ cần nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng bưu điện Nhật bằng cách sử dụng thẻ gửi tiền.
Thẻ gửi tiền sẽ được giao trong vòng một tuần kể từ hôm nay.
I0001-0043-0103
Vui lòng lựa chọn tài khoản ngân hàng mà quý khách sẽ sử dụng để nộp tiền.
I0001-0043-0104
Quý khách đã gửi tối đa số tiền cho phép trong ngày.
I0001-0043-0105
Quý khách đã gửi tối đa số tiền cho phép trong một tháng.
I0001-0043-0106
Quý khách đã sử dụng tối đa số lần gửi tiền cho phép trong một ngày.
I0001-0043-0107
Quý khách đã sử dụng tối đa số lần gửi tiền cho phép trong một tháng.
I0001-0043-0108
Tên riêng
I0001-0043-0109
Tên đệm
I0001-0043-0110
Tên họ
I0001-0043-0111
Những thông tin quan trọng cần lưu ý khi gửi tiền tới Philippines.
I0001-0043-0112
Các tên họ gồm hai từ
I0001-0043-0113
Một số tên ở Philippines bao gồm hai từ như “De Castro”, “Dela Cruz” và “De Guzman”.
Khi đăng ký những tên như vậy, quý khách phải điền đầy đủ cả hai từ vào mục Tên họ.
Nếu tên không phù hợp với định dạng thực tế ở Philippines thì sẽ gặp rắc rối khi giao tiền.
Xin kiểm tra ví dụ dưới đây và nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng.
I0001-0043-0114
Ví dụ [1])
I0001-0043-0115
(bỏ trống)
I0001-0043-0116
Đã có một tài khoản Easy Transfer có cùng thông tin. Vui lòng kiểm tra tại trang "Tài khoản gửi tiền".
I0001-0043-0117
Quý khách chỉ đăng ký được 5 tài khoản Easy.
I0001-0043-0118
Mã quốc gia
I0001-0043-0119
Lựa chọn một phương thức
I0001-0043-0120
Bằng cách thực hiện yêu cầu này tôi cũng hiểu rằng nếu tôi nộp một khoản tiền vượt quá mức tối đa cho phép, số tiền có thể được điều chỉnh hoặc giao dịch có thể bị từ chối hoặc trì hoãn. Trong trường hợp điều chỉnh, tôi nhận thức và đồng ý rằng số tiền vượt quá sẽ được chuyển sang số dư tài khoản của tôi và tôi sẽ có thể xử lý số tiền này thông qua yêu cầu chuyển tiền Standard.

Tôi cũng đồng ý với mục Xử Lý Thông Tin Cá Nhân được nêu trong Thông Báo Quan Trọng ở bên trên.
I0001-0043-0121
Số CPF của Brazil
I0001-0043-0122
Số CPF hoặc CNPJ Brazil của người nhận tiền
I0001-0043-0123
Mối quan hệ (khác)
I0001-0043-0124
Thành phố / Bang
I0001-0043-0125
Loại tài khoản ngân hàng
I0001-0043-0126
Chưa đăng ký thông tin người nhận nên không thực hiện giao dịch được.
I0001-0043-0127
Yêu cầu chuyển tiền dưới đây đã được thực hiện.
Kiểm tra tình trạng tại trang [link]Danh sách chuyển tiền[/link].
I0001-0043-0128
Giới hạn chuyển tiền tại nơi nhận tiền khi chọn "Nhận tiền mặt"
I0001-0043-0129
Xin lưu ý rằng khi chọn "Nhận tiền mặt", giới hạn chuyển tiền tối đa tại nơi nhận tiền cho mỗi một lần chuyển là khác nhau tùy vào từng đại lý.
M Lhuillier (PHP50,000)
Cebuana Lhuillier (PHP30,000)
Palawan Pawnshop (PHP50,000)
*Khi nhận tiền cần phải xuất trình số đối chiếu và giấy tờ tùy thân.
Khi được yêu cầu thông báo tiền được gửi từ đâu, vui lòng thông báo là "Tranglo".
I0001-0043-0130
Tên chủ tài khoản
I0001-0043-0131
Tên bằng ký tự Roman
I0001-0043-0132
Thứ tự tên người nhận
I0001-0043-0133
Khi điền tên người nhận, vui lòng đăng ký theo thứ tự sau:

(Họ) (Tên đệm) (Tên chính)

Xin lưu ý rằng nếu tên người nhận không theo đúng thứ tự, giao dịch chuyển tiền có thể bị chậm trễ hoặc bị hủy.
I0001-0043-0134
----------------------------------
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Estonia
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Moldova
Nepal (eSewa)
Philippines (Smart Money)
Nga
Tajikistan
Ukraine
Uzbekistan
I0001-0043-0135
Số thẻ Union Pay
I0001-0043-0136
Mã BIC/SWIFT
I0001-0043-0137
Số Định Tuyến Ngân Hàng (số BSB)
I0001-0043-0138
Số điện thoại (máy bàn hoặc di động)
I0001-0043-0139
Mã BIC/SWIFT là bắt buộc đối với tiền gửi đến nước này. Nếu quý khách không biết mã, xin vui lòng hỏi tại ngân hàng nhận tiền.
I0001-0043-0140
Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN)
I0001-0043-0141
Về tên chủ tài khoản của người nhận
I0001-0043-0142
Tên chủ tài khoản phải đăng ký giống như tên đã đăng ký tại ngân hàng địa phương (nếu đã sử dụng ký tự Trung Quốc để đăng ký, thì Tên Chủ Tài Khoản cũng phải điền bằng ký tự Trung Quốc)

Xin lưu ý rằng nếu tên của người nhận không theo đúng thứ tự, việc chuyển tiền có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
I0001-0043-0143
Số định tuyến ngân hàng (BSB) là bắt buộc đối với các giao dịch chuyển tiền đến nước này. Nếu quý khách không biết số, vui lòng hỏi tại ngân hàng nhận tiền.
I0001-0043-0144
Tên gọi thứ hai
I0001-0043-0145
Mã IBAN là bắt buộc đối với các giao dịch chuyển tiền đến nước này. Nếu quý khách không biết mã, xin vui lòng hỏi mã này tại ngân hàng nhận tiền.
I0001-0043-0146
Thông tin người nhận tiền đã đăng ký cho tài khoản Easy Transfer này không còn hiệu lực.
I0001-0043-0147
Số Định Tuyến Ngân Hàng
I0001-0043-0148
Số Định Tuyến Ngân Hàng là cần thiết đối với Ngân Hàng gửi tiền Mỹ. Nếu quý khách không biết mã, xin vui lòng hỏi ngân hàng.
I0001-0043-0149
Nếu ngân hàng nhận tiền sử dụng Số Định Tuyến Ngân Hàng và không có Mã BIC/SWIFT, quý khách vui lòng điền vào mục Mã BIC/SWIFT bằng một dấu gạch ngang "-".
I0001-0043-0150
Số Định Tuyến Ngân Hàng là bắt buộc đối với tiền gửi tới nơi nhận này. Nếu quý khách không biết mã, xin vui lòng hỏi ngân hàng nhận tiền.
I0001-0043-0151
Số Định Tuyến Ngân Hàng (số BLZ)
I0001-0043-0152
Sô Định Tuyến Ngân Hàng (số BLZ) là bắt buộc đối với tiền gửi tới nước này. Nếu quý khách không biết mã, vui lòng hỏi tại ngân hàng nhận tiền.
I0001-0043-0153
Tên của bố (tên họ của bố)
I0001-0043-0154
No my number registered therefore the transaction cannot be made.
I0001-0043-0155
Số giấy tờ tùy thân của người nhận tiền
I0001-0043-0156
Loại giấy tờ tùy thân của người nhận tiền
I0001-0043-0157
Số tài khoản bKash
I0001-0043-0158
Số Tài Khoản Jazzcash
I0001-0043-0159
Mã phân loại (Mã ngân hàng và chi nhánh)
I0001-0043-0160
Tỉnh
I0001-0043-0161
Thành phố
I0001-0043-0163
Cedula de Ciudadanía (Identity Card)
I0001-0043-0164
Documento Nacional de Identidad (DNI)
I0001-0043-0165
Please confirm the following matters regarding the handling of personal information and other important matters.

1.Name of Company
Brastel Co., Ltd.

2.Name or job title, affiliation and contact address of personal information protection manager
  Manager:Personal information protection manager
  Department:Brastel Co., Ltd. Management Department
  Contact: email:privacy@brastel.co.jp

3.The purpose of use of personal information
BRASTEL REMIT, the services regarding international money transfer we offer

4.Provision of personal information to third parties
The Information the customer provides here will not be provided to any third party without the customer’s consent unless otherwise permitted by laws and ordinances.

5.Consignment of personal information
When consigning the handling of personal information to an external agency, the Company will select a company that meets the personal information protection standards stipulated by the Company, and oversee to confirm the appropriate handling.

6.Disclosure of personal information subject to disclosure and Inquiry Service
Upon his/her own request, the Company will respond to notification / disclosure / correction / addition / deletion / suspension / deletion of usage of the purpose of use of personal information to be disclosed that has been acquired here. 

【Customer Service Center 】
  2-6-2 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015
  Brastel Co., Ltd. Customer Service Center regarding personal information
  e-mail: privacy@brastel.co.jp

7.Voluntariness of providing personal information
Providing personal information to our company is voluntary. However, the Company may not be able to fulfill the three purposes stated above when the information the customer provides is incomplete.
I0001-0043-0166
HANDLING OF PERSONAL INFORMATION
I0001-0043-0167
When remitting funds to a resident of the EEA (European Economic Area)

If a customer is remitting funds to a resident of the EEA, the customer must obtain the consent of the beneficiary before providing the beneficiary's personal information to a party outside of the EEA.
By registering the beneficiary information, you are indicating that you have received the consent of the beneficiary to providing the beneficiary's private information.
Finally, our company protects personal information, regardless of the destination country.
I0001-0043-0168
Qúy khách lưu ý rằng đối với hình thức "Chuyển Khoản", một số ngân hàng bên Việt Nam CHỈ xác nhận số tài khoản của người thụ hưởng là có tồn tại hay không. Họ KHÔNG xác nhận liệu số tài khoản và tên của chủ tài khoản có khớp hay không.

Do đó, quý khách vui lòng đảm bảo nhập chính xác số tài khoản ngân hàng và chắc chắn rằng số tài khoản đó đúng là số tài khoản của người nhận, nếu không, việc chuyển khoản có thể được chi trả cho người khác.
I0001-0043-0169
Mã chi nhánh, Tên hoặc IFSC
I0001-0043-0170
CHÚ Ý!
Xác nhận Số Tài Khoản
I0001-0043-0171
Ví dụ 1) Kristine Garcia De Castro
Họ: Kristine
Tên đệm: Garcia
Tên: De Castro

Ví dụ 2) Kristine Dela Cruz
Họ: Kristine
Tên đệm: (none)
Tên: Dela Cruz
I0001-0060-0001
TRANG CHỦ
I0001-0060-0002
CÁCH THỰC HIỆN
I0001-0060-0003
LỆ PHÍ VÀ GIỚi HẠN CHUYỂN TIỀN
I0001-0060-0004
BẢNG TÍNH MÔ PHỎNG
I0001-0060-0005
TRỢ GIÚP
I0001-0060-0006
ĐĂNG KÝ
I0001-0060-0007
TỶ GIÁ QUY ĐỔI
I0001-0060-0008
ĐĂNG NHẬP
I0001-0062-0001
Các điều khoản và điều kiện
I0001-0062-0002
Báo cáo của các lực lượng chống đối xã hội
I0001-0062-0003
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHO NGÀNH TÀI CHÍNH
I0001-0062-0004
Giao dịch điện tử
I0001-0062-0005
Tuyên bố chống lại các lực lượng chống phá xã hội
I0001-0062-0006
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
I0001-0062-0007
Brastel Co., Ltd. | 130-0015 Tokyo-to, Sumida-ku, Yokoami 2-6-2 | Copyright ©2020 Brastel Co., Ltd.
I0001-0062-0008
Các quy định chuyển tiền
I0001-0062-0010
Chính sách xử lý thông tin cá nhân
I0001-0062-0011
Chính sách bảo mật
I0001-0062-0012
Tổng Giám đốc Văn phòng Tài chính Kanto: Số 00016
Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền Loại II
I0001-0062-0013
Cung cấp thông tin phù hợp với Luật Dịch Vụ Thanh Toán.
I0001-0105-0001
CÁC QUY ĐỊNH CHUYỂN TIỀN DỰA TRÊN LUẬT NGOẠI HỐI VÀ THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI
I0001-0105-0002
Công ty Brastel sẽ xác nhận với khách hàng của mình rằng các giao dịch không liên quan đến bất kỳ quy định nào sau đây: