I0001-0043-0001
रेमिटेन्स रिक्वेस्ट
I0001-0043-0002
रेमिटेन्स रिक्वेस्ट > नँया रिक्वेस्ट
I0001-0043-0003
इजि ट्रान्सफर
I0001-0043-0004
प्रत्येक पटक पैसा पठाउँदा रेमिटेन्स रिक्वेस्ट नगरी छिटो र छरितो पैसा पठाउन इजि ट्रान्सफर एकाउन्ट बनाउनु्होस ।
प्रत्येक एकाउन्ट एकजना रकम प्राप्तकर्तासंग सम्बन्धित हुन्छ । एकाउन्ट बनाएपछि सो एकाउन्टसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा पठाउन केवल त्यो एकाउन्टमा रकम जम्मा गर्नु पर्छ । जम्मा भएको रकम स्वत प्रोसेस भई सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पुग्छ । तपाईले 5 वटा सम्म एकाउन्ट दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ ।
I0001-0043-0005
स्टैन्डर्ड ट्रान्सफर
I0001-0043-0006
स्टैन्डर्ड ट्रान्सफरमा प्रत्येक पटक पठाउने रकम र प्राप्तकर्ता तोकेर रेमिटेन्स रिक्वेस्ट गर्न पर्छ । एक पटक पैसा पठाउदा वा अनियमित रुपमा कहिले काहि पैसा पठाउँदा यो प्रकृया प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । यो प्रक्रियामा खाता दर्ता गर्न पर्दैन ।
I0001-0043-0007
रेमिटेन्स > रेमिटेन्स रिक्वेस्ट
I0001-0043-0008
गन्तव्य र डिलिवरी तरिका
I0001-0043-0009
गन्तव्य
I0001-0043-0010
डिलिवरी तरिका
I0001-0043-0011
प्राप्तकर्ताको बैंकको खाता जानकारी
I0001-0043-0012
बैंकको नाम
I0001-0043-0013
शाखाको नाम
I0001-0043-0014
खाता नम्बर
I0001-0043-0015
प्राप्तकर्ताको जानकारी
I0001-0043-0016
नाम
I0001-0043-0017
राष्ट्रियता
I0001-0043-0018
पोस्टल कोड
I0001-0043-0019
ठेगाना लाइन 1
I0001-0043-0020
ठेगाना लाइन 2
I0001-0043-0021
ठेगाना लाइन 3
I0001-0043-0022
फोन नम्बर (मोवाइल)
I0001-0043-0023
फोन नम्बर (निवास)
I0001-0043-0024
ईमेल ठेगाना
I0001-0043-0025
ईमेल भाषा
I0001-0043-0026
पठाउने सँगको सम्बन्ध
I0001-0043-0027
पठाउनको कारण
I0001-0043-0028
रकमको स्रोत
I0001-0043-0029
ट्रान्सफर रकम
I0001-0043-0030
पठाउने रकम
I0001-0043-0031
पाउने रकम
I0001-0043-0032
रेमिटेन्स व्यहोरा
I0001-0043-0033
डिपोजिट गर्ने रकम
I0001-0043-0034
ट्रान्सफर शुल्क
I0001-0043-0035
ट्रान्सफर रकम
I0001-0043-0036
विनिमय दर
I0001-0043-0037
पाउने रकम
I0001-0043-0038
तपाईले दाखिल गर्नु भएको जानकारी ठिक भए नभएको पक्का गर्नुहोस । सबै ठीक भए, तपाईको ट्रानज्याकसन पासवर्ड भर्नुहोस र रिक्वेस्ट गर्न कर्न्फम थिच्नुहोस ।
I0001-0043-0039
पछाडि
I0001-0043-0040
कार्यन्वन
I0001-0043-0041
एजेन्ट नाम
I0001-0043-0042
तपाईको रिक्वेस्टको स्तिथि बारे यँहा थाहा पाउन सकिन्छ ।
[1]रेमिटेन्स इतिहास[/1] पृष्ठ ।
I0001-0043-0043
धन्यवाद, हामीलाई तपाईको रेमिटेन्स रिक्वेस्ट प्राप्त भयो ।
I0001-0043-0044
ट्रानज्याकसन पासवर्ड
I0001-0043-0045
तपाईले इजि ट्रान्सफरको लागि उपलब्द ( 5 प्राप्तकर्ता ) अधिकतम खाताहरु प्रयोग गर्नु भयो ।
प्राप्तकर्ता संशोधन गर्न वा मेटन , कृपया "[1]डिपोजिटको लागि खाताहरु[/1]. " मा जानुहोस ।
I0001-0043-0046
प्राप्तकर्ता सूचि
I0001-0043-0047
रेमिटेन्स > प्राप्तकर्ता सूचि
I0001-0043-0048
अधिल्लो ट्रान्सफरहरुबाट प्राप्तकर्ता छान्नुहोस वा नयाँलाई पठाउनुहोस ।
I0001-0043-0049
प्राप्तकर्ताँ
I0001-0043-0050
देश
I0001-0043-0051
ट्रान्सफर गरिएको रकम
I0001-0043-0052
मिति
I0001-0043-0053
नँया
I0001-0043-0054
नँया प्राप्तकर्तालाई पठाउनुहोस
I0001-0043-0055
प्रकृयामा रहेको कारोवार पहिल्यै छ ।
I0001-0043-0056
अमान्य पासवर्ड
I0001-0043-0057
अर्को
I0001-0043-0058
(ऐच्छिक)
I0001-0043-0059
विनिमय दर ट्रान्सफर रकमलाई जापानी यन बाट डलर र डलर बाट स्थानिय मुद्रामा परिवर्तन गर्ने आजको विनिमय दरमा आधारित छ ।
I0001-0043-0060
पाउने रकम रिफ्रेन्स मात्र हो । रकम डिलिवरी प्रोसेस भएको दिन र थप लाग्न सक्ने स्थानिय शुल्कहरु र करहरु अनुसार फरक पर्न सक्छ ।
I0001-0043-0061
मैले ब्रास्टेल रेमिटको नियम तथा शर्तहरु साथै अर्न्तराष्ट्रिय मनि ट्रान्सफरको नियम र शर्तहरु पढें र स्वीकार गरे । मैले निम्न महत्वपुर्ण सुचनाहरु पुर्ण रुपमा बुझेको छु र यसैबाट " ल अन रिपोर्टिङ रिक्वाएरमेन्टस " को आर्टिकल 3 को अनुसार आवश्यक कुराहरुको पालना भएको धोषणा गर्छु ।
I0001-0043-0062
महत्वपुर्ण सुचना:
I0001-0043-0063
यो सेवाको उदेश्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले उपलब्द गराउने जस्तो पारम्पारिक विनिमय सेवा दिनु होइन ।
I0001-0043-0064
यो सेवा जापानिज बैंकिङ एक्ट (आर्टिकल 2 , क्लज 4)ले व्याख्या गरे अनुसार टाइम डिपोजिट (बन्ड) वा डिमान्ड डिपोजिट होइन ।
I0001-0043-0065
तपाईले गरेको डिपोजिट सम्पुर्ण संशोधन सहितको डिपोजिट बिमा एक्टको आर्टिकल 53 र सम्पुर्ण संशोधन सहितको कृषि र मत्स्य पालन सहकारी बचत बिमा एक्टको आर्टिकल 55 ले गरेको व्यवस्था अनुसारको बिमाको दावी गर्न योग्य छैन ।
I0001-0043-0066
ब्रास्टेल रेमिटले एक्ट अन सेटलमेन्टको क्लज 43 को आधारमा कारोवार रकमको हकमा राष्ट्रिय डिपोजिट बिमाबाट र मिजुहो बैंक संग सोहिे एक्टको आर्टिकल 44 अनुसार प्रिजरभेसन अफ प्रफोरमेन्स ग्यारेन्टी समझौता गरि सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन्छ ।
I0001-0043-0067
धन्यवाद, तपाईलो इजि ट्रान्सफर एकाउन्ट बन्यो ।
इजि एकाउन्ट अन्तर्गत, तपाईले सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई रकम पठाउँदा प्रत्येक पटक रेमिटेन्स रिक्वेस्ट गर्नु पर्दैन ।
I0001-0043-0068
यो ट्रान्सफर, बिदेशी बिनिमय र बिदेशी व्यापार कानुनमा आधारित निम्न कुनै पनि नियमहरु सँग सम्बन्धित छैन भन्ने म पक्का गर्छु:
I0001-0043-0069
होइन
I0001-0043-0070
हो
I0001-0043-0071
उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधि, बलिस्टि मिसायल बिकास वा अन्य वेपन अप मास डिस्ट्रकसन (WMD) सम्बन्धित कार्यक्रम वा गतिविधिलाई सधाउने उदेश्यले सम्पति ट्रान्सफर ।
I0001-0043-0072
यो एकाउन्ट संग सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई रकम पठाउन, केवल पठाउने रकम निम्न खातामा जम्मा गर्नुहोस ।
I0001-0043-0073
एकाउन्टको बिवरण तपाईले रजिष्टर गर्नुभएको ईमेल ठेगानामा पठाईने छ ।
आफ्नो इजि ट्रान्सफर एकाउन्ट जाँच्न/संशोधन गर्न, कृपया [1]डिपोजिटको लागि खाताहरु[/1] पृष्ठ जानुहोस
I0001-0043-0074
ट्रान्सफर गर्नुको कारण (अन्य)
I0001-0043-0075
डिलिवरी एरिया
I0001-0043-0076
विनिमय दर छुट
I0001-0043-0077
ट्रान्सफर शुल्क छुट
I0001-0043-0078
हालको मोज्दात
I0001-0043-0079
उत्तर कोरिया उत्पत्तिको ठाँउ/बंदरगाह भएको आयात र मध्यस्त व्यापार ।
I0001-0043-0080
कुनै पनि उत्तर कोरियाको लागि निर्यात ( तेस्रो मुलुक भएर जाने समेत ) वा उत्तर कोरियाबाट कुनै पनि आयात ।
I0001-0043-0081
पुँजीको कारोवार वा डोमेस्टिक डाइरेक्ट लगानी जँहा स्टकमा लगानी इरान सँग सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको छ र स्टक चाहि जापानिज कम्पनीको स्वामित्वमा छ जो विदेश मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित निर्देशनमा आणविक गतिविधि सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न छ भनि उल्लेख छ ।
I0001-0043-0082
कुनै पनि विदेशी राष्ट्रमा भएको व्यक्तिलाई पठाउने रकम वा इरानबाट आउने रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने जँहा कारोवारको उदेश्य इरानको आणविक गतिविधि वा सो सँग सम्बन्धित गतिविधि , ठुलो आकारको पारम्पारिक हतियार उत्पादन आदि र अन्य गोप्य गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग हुन्छ ।
I0001-0043-0083
प्रतिबन्धित सामान खरिद गर्न वा आयात परमिट वा अरु अनुमति चाहिने बस्तु खरिद गर्न ।
I0001-0043-0084
मेरो कारोवार माथी भनिएको जापानिज आर्थिक दण्डविधनको प्रतिबन्धहरु सँग सम्बन्धित छैन र त्यो लागु पनि हुदैन । अन्य जापानिज र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको दण्डविधान कार्यक्रमहरु छन जसले निश्चित कारोवारहरु प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रति म सचेत छु । कार्यन्वन (इक्जिक्युट) थिचेर, माथी उल्लेखित नियम र शर्तहरु पूर्ण रुपमा बुझेको छु र स्वीकार गर्दछु भन्ने पक्का गर्छु र यो कारोवार गर्न चाहनछु ।
I0001-0043-0085
प्रक्रिया पुरा गर्न, कृपया तल दिएको बैंक खातामा पठाउने रकम जम्मा गर्नुहोस ।
I0001-0043-0086
तपाईको रिक्वेस्ट प्रोसेस हुन्छ र रेमिटेन्स पूरा हुने बित्तिकै तपाईले कारोबारको रिफ्रेन्स नम्बर ईमेलबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
I0001-0043-0087
कृपया खाली ठाँउमा रोमन अक्षरले भर्नुहोस ।
I0001-0043-0088
यदि डेलिभरी बिधि बैंक डिपोजिट भएमा कृपया प्राप्तकर्ताको नाम बैंक खातामा दर्ता भएको दुरुस्तै भर्नुहोस । एजेन्ट काउन्टर संकलन वा धरमा डेलिभरी भएमा प्राप्तकर्ताको नाम परिचय कागजातमा दर्ता भएको दुरुस्तै भर्नुहोस ।

महत्वपूर्ण: कर्पोरेट एकाउन्टमा पठाँउन गन्तव्य र डेलिभरी विधिमा निर्भर गर्छ । कृपया अधिक जानकारीको लागि कस्टमर सर्भिसमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
I0001-0043-0089
केहि देश वा वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्तकर्ताले पाउने रकममा थप हदहरु तोक्न सक्छ । कृपया तपाईको रिक्वेस्ट दाखिल गर्न अधि रेमिटेन्स रकम त्यो हद भित्र भएको पक्का गर्नुहोस ।
I0001-0043-0090
कृपया पठाउन चाहनु हुने रकम वा गन्तव्यमा डिलिभरी होस भनि चाहनु हुने रकम भर्नुहोस ।
I0001-0043-0091
स्थानिय मुद्रा
I0001-0043-0092
प्रचारहरु र अभियानहरुमा प्राप्त छुट ।
I0001-0043-0093
ब्रास्टेल कार्ड प्रयोगकर्ताहरुकोलागि रेट ।
कृपया अधिक जानकारीकोलागि ब्रास्टेल रेमिट कस्टमर सर्भिसलाई सम्पर्क गर्नुहोस ।
I0001-0043-0094
अहिलेको बिनिमय दर
I0001-0043-0095
ट्रान्सफर पछिको मौज्दात (व्यालेन्स)
I0001-0043-0096
विशेष दर
I0001-0043-0097
सामान्य दर
I0001-0043-0098
डिपोजिट भएको रकम
I0001-0043-0099
डिपोजिट बिघि
I0001-0043-0100
यदि मिजुहो बैंक र अरु बैंकहरुबाट इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरि डिपोजिट गर्न चाहनु हुन्छ भने यो बिकल्प उपयुक्त छ ।
I0001-0043-0101
जापान पोस्ट बैंक रोजेमा, तपाईलाई जापान पोस्ट बैंकको एटिएम र काउन्टरमा डिपोजिट गर्न एउटा डिपोजिट कार्ड जारी गरिने छ ।
नोट गर्नुहोस डिपोजिट कार्ड प्रयोग गरि ट्रान्सफर केवल क्यासमा उपलब्ध छ ।
I0001-0043-0102
तपाईले खाता सँग सम्बन्धित गरेको व्यक्तिलाई पैसा पठाउन केवल डिपोजिट कार्ड प्रयोग गरेर जापान पोस्ट बैंकको खातामा रकम डिपोजिट गर्नु पर्छ ।
डिपोजिट कार्ड आजको एक हप्ता भित्र तपाईले पाउनु हुने छ ।
I0001-0043-0103
कृपया डिपोजिट गर्न तपाईले प्रयोग गर्न चाहनु भएको बैंकको खाता रोज्नुहोस ।
I0001-0043-0104
तपाईले दैनिक उपलब्द अधिकतम रेमिटेन्स गर्नु भयो ।
I0001-0043-0105
तपाईले मासिक उपलब्द अधिकतम रेमिटेन्स गर्नु भयो ।
I0001-0043-0106
तपाईले दैनिक उपलब्द अधिकतम कारोबार गर्नु भयो ।
I0001-0043-0107
तपाईले मासिक उपलब्द अधिकतम कारोबार गर्नु भयो ।
I0001-0043-0108
नाम
I0001-0043-0109
मध्यनाम
I0001-0043-0110
थर
I0001-0043-0111
फिलिपिन्समा पैसा पठाउन महत्वपुर्ण जानकारी ।
I0001-0043-0112
दुई शब्द भएको थर
I0001-0043-0113
पिलिपिन्सको केहि नामहर दुई शब्दको हुन्छ जस्तै “De Castro,” “Dela Cruz” र “De Guzman” ।
यस्तो नामहरु दर्ता गर्दा दुवै शब्दहरु थर लेख्ने ठाउँमा लेख्नु पर्छ ।
यदि नामको फरम्याट फिलिपिन्सको जस्तै नभएमा रकम डेलिभरीमा समस्या हुन सक्छ ।
तल भएका उदाहरणहरु हेर्नुहोस र केहि प्रश्नहरु भएमा कस्टमर सर्भिसमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
I0001-0043-0114
उदाहरण [1])
I0001-0043-0115
(छैन)
I0001-0043-0116
यहि नाम र जानकारी भएको व्यक्तिको नाउँमा पहिले नै ईजि ट्रान्सफर एकाउन्ट छ ।
कृपया "डिपोजिटको लागि खाताहरु" पृष्ठ हेर्नुहोस ।
I0001-0043-0117
तपाईले केवल ५ वटा इजि ट्रान्सफर एकाउन्टहरु दर्ता गराउन सक्नु हुन्छ ।
I0001-0043-0118
राष्ट्रिय परिचय पत्र
I0001-0043-0119
एउटा रोज्नुहोस
I0001-0043-0120
यो रिक्वेस्ट गर्दा, यदि डिपोजिट रकम, अधिकतम रेमिटेन्स रकमको हद भन्दा बढि भएमा रकम समायोजन गरिन सकिने छ वा कारोबार खारेज वा कारोबार ढिलो पुरा हुन सक्छ भन्ने बुझेको छु । मैले बुझेको छु र स्वीकार गर्दछु ह्द भन्दा बढि भएको रकम मेरो खाताको मौज्दातमा जम्मा गरिने छ र मैले स्टैन्डर्ड ट्रान्सफर मार्फत सो रकम पठाउन पर्नेछ ।
I0001-0043-0121
ब्राजिलियन CPF नम्बर
I0001-0043-0122
ब्राजिलियन CPF वा CNPJ नम्बर
I0001-0043-0123
सम्बन्ध (अन्य)
I0001-0043-0124
सिटि / स्टेट
I0001-0043-0125
बैंक खाताको प्रकार
I0001-0043-0126
कुनै पनि प्राप्तकर्ता दर्ता छैन त्यसैले यो कारोवार गर्न मिल्दैन ।
I0001-0043-0127
निम्न रेमिटेन्स रिक्वेस्ट प्राप्त भयो ।
रेमिटेन्स स्ट्याटस यँहा चेक गर्नुहोस [link]रेमिटेन्स विवरण[/link]पृष्ठ ।
I0001-0043-0128
"जनरल क्यास पिकअप" रोज्दा गन्तव्यमा लाग्ने रेमिटेन्सको हद
I0001-0043-0129
कृपया नोट गर्नुहोस "जनरल क्यास पिकअप" रोज्दा गन्तव्यमा लाग्ने रेमिटेन्सको हद एजेन्ट अनुसार फरक पर्छ ।
M Lhuillier (PHP50,000)
Cebuana Lhuillier (PHP30,000)
Palawan Pawnshop (PHP50,000)
*रेमिटेन्स प्राप्त गर्न रिफ्रेन्स नम्बर र मान्य परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ ।
रेमिटेन्स कहाँबाट आएको भन्दा ,कृपया "Tranglo" भन्नुहोला ।
I0001-0043-0130
खातावालको नाम
I0001-0043-0131
रोमन अंक्षरमा नाम
I0001-0043-0132
प्राप्तकर्ताको नामको क्रम
I0001-0043-0133
प्राप्तकर्ताको नाम भर्नुहुदा कृपया निम्न क्रममा भर्नुहोला:

(पहिलो नाम)(बिचको नाम) (थर)

कृपया ध्यान दिनुहोस यदि प्राप्तकर्ताको नाम सहि क्रममा छैन भने, रेमिटेन्स ढिलो हुन वा खारेज हुनसक्छ ।
I0001-0043-0134
----------------------------------
आरमेनिया
अजरबैजान
बेलारुस
इस्टोनिया
जरजिया
काजकस्तान
किरगिस्तान
लाटभिया
मोल्दोभा
नेपाल (इसेवा)
फिलिपिन्स (स्मार्ट मनी)
रुस
ताजिकीस्तान
युक्रेन
उज्बेकिस्तान
I0001-0043-0136
BIC/SWIFT कोड
I0001-0043-0137
बैंक राउटिन्ग नम्बर (BSB number)
I0001-0043-0138
फोन नम्बर (ल्यान्ड लाइन वा मोवाईल)
I0001-0043-0139
BIC/SWIFT कोड यसु गन्तव्यको लागि अनिवार्य छ । यदि तपाईलाई कोड थाहा नभए, कृपया गन्तव्यको बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नहोस् ।
I0001-0043-0140
अन्तराष्ट्रिय बैंक खाता नम्बर (IBAN)
I0001-0043-0141
प्राप्तकर्ताको खातामा दर्ता नामको सम्बन्धमा
I0001-0043-0142
खातावालको नाम स्थानिय बैंकमा दर्ता भएको जस्तै दुरुस्तै हुनु पर्दछ (यदि त्याँहा चाईनिज अंक्षरमा दर्ता छ भने यँहा पनि खातावालको नाम चाईनिजमै भर्नु पर्नेछ ।

ध्यान राख्नुहो्स यदि प्राप्तकर्ताको नाम सहि नभएमा, रेमिटेन्समा डिलाई हुन वा रेमिटेन्स खारेज हुन सक्छ ।
I0001-0043-0143
बैंक राउटिन्ग नम्बर (BSB) कोड यसु गन्तव्यको लागि अनिवार्य छ । यदि तपाईलाई कोड थाहा नभए, कृपया गन्तव्यको बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नहोस् ।
I0001-0043-0144
दोस्रो थर
I0001-0043-0145
IBAN कोड यसु गन्तव्यको लागि अनिवार्य छ । यदि तपाईलाई कोड थाहा नभए, कृपया गन्तव्यको बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नहोस् ।
I0001-0043-0146
यस इजि ट्रान्सफर एकाउन्टको लागि पहिले दर्ता गन्तव्य अब उपलब्ध छैन ।
I0001-0043-0153
बाबुको नाम (Patronymic)
I0001-0043-0154
No my number registered therefore the transaction cannot be made.
I0001-0043-0155
प्राप्तकर्ताको परिचय पत्र नम्बर
I0001-0043-0156
परिचय पत्र प्रकार
I0001-0043-0157
bKash खाता नम्बर
I0001-0043-0158
ज्याजक्यास एकाउन्ट नम्बर
I0001-0043-0159
सोर्ट कोड (बैंक र ब्रान्च कोड)
I0001-0043-0160
प्रदेश
I0001-0043-0161
शहर / रिजेन्सी
I0001-0060-0001
मुख्य पृष्ट
I0001-0060-0002
कसरी गर्ने
I0001-0060-0003
शुल्क र हदहरु
I0001-0060-0004
अनुरुपक
I0001-0060-0005
मद्दत
I0001-0060-0006
आवेदन दिनुहोस
I0001-0060-0007
विनिमय दरहरु
I0001-0060-0008
साइन इन
I0001-0062-0001
नियम र शर्तहरु
I0001-0062-0002
असामाजिक तत्वहरु बारे वक्तव्य
I0001-0062-0003
वित्तीय क्षेत्रकाे लागि गोपनियताको नीति
I0001-0062-0004
इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी
I0001-0062-0005
असामाजिक तत्वहरु विरुद्द घोषणा
I0001-0062-0006
सम्पर्क गर्नुहोस
I0001-0062-0007
Brastel Co., Ltd. | 130-0015 Tokyo-to, Sumida-ku, Yokoami 2-6-2 | Copyright ©2011 Brastel Co., Ltd. All rights reserved.
I0001-0062-0008
रेमिटेन्सका नियमहरु
I0001-0062-0010
व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापनको निति
I0001-0062-0011
गोपनियताको नीति
I0001-0105-0001
बिदेशी बिनिमय र बिदेशी व्यापार कानुनमा आधारित रेमिटेन्सका नियमहरु
I0001-0105-0002
ब्रास्टेल कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना कस्टमरहरु सँग कारोबारहरु निम्न कुनै नियमहरु सँग सम्बन्धित नभएको पक्का गर्नेछ: